Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakonodavne uredbe o provedbi Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Broj notifikacije: 2015/494/I (talija)
Datum zaprimanja: 21/08/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 02695
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0494/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201502695.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0494 I HR 21-08-2015 I NOTIF2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XIII – NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI
00187 ROMA - Via Sallustiana, 53 - tel. 0039 06/4705.5430 -.5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
ex UFFICIO IV° DGPREV
ROMA


4. Broj notifikacije
2015/0494/I - C50A


5. Naziv
Nacrt Zakonodavne uredbe o provedbi Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.


6. Predmetni proizvodi
Voda namijenjena za ljudsku potrošnju – izvorske vode


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
– Dana 12. kolovoza 2015. predmetni je nacrt već priopćen Komisiji, Glavnoj upravi za energetiku, u skladu s člankom 33. Ugovora o Euratomu.
Međutim, također se priopćava u skladu s Direktivom 98/34/EZ jer je riječ o sažetku tehničkog propisa o vodi koja se puni u boce na izvoru i koja je namijenjena stavljanju na tržište te o vodi koja se koristi u poduzećima za preradu hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju (članak 2. stavak 1. točka (a)).


8. Osnovni sadržaj
Nacrt sadrži 13 članaka i 3 priloga.
U prva tri članka utvrđuju se predmet mjere, korišteni pojmovi, područje primjene i moguće iznimke. U člancima 4., 5. i 6. utvrđuju se opće obveze nadzora za autonomne regije i pokrajine, vrijednosti parametara i razine s kojima te vrijednosti moraju biti usklađene, kriteriji i postupci provođenja vanjskog nadzora te slanje rezultata Ministarstvu zdravlja, kao i obveza za upravitelje o provođenju unutarnjih kontrola te čuvanju njihovih rezultata u razdoblju od najmanje pet godina. U članku 7. navode se mjere koje je potrebno donijeti u slučaju neusklađenosti s indikatorskim parametrima te informacije i savjeti koje je potrebno pružiti pogođenom stanovništvu. Člankom 8. predviđena je Uredba Ministarstva zdravlja radi utvrđivanja tehničko-operativnih postupaka i uputa za primjenu Zakonodavne uredbe. Člankom 9. uređuju se zamjenske ovlasti države u slučaju kršenja od strane autonomnih regija i pokrajina. U člancima 10. do 13. utvrđuju se kazne i subjekti nadležni za njihovo provođenje, financijske odredbe i uvjeti stupanja mjere na snagu.
Prilozi sadrže specifikacije koje se odnose na:
Prilog I. – Vrijednosti parametara za radon, tricij i indikativnu dozu (ID) za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju;
Prilog II. – Provjere radioaktivnih tvari;
Prilog III. – Provjere indikativne doze i obilježja analitičkog djelovanja.


9. Kratka izjava o razlozima
Priopćeni nacrt Zakonodavne uredbe sastavljen je u svrhu provedbe Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013.
U Prilogu I., dijelu C Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju utvrđuju se indikatorski parametri za radioaktivne tvari i odredbe za njihovu kontrolu. Međutim, ovi su parametri obuhvaćeni područjem primjene osnovnih propisa kako su utvrđeni u članku 30. Ugovora o Euratomu. Stoga se direktivom donose zahtjevi za provjeravanje razine radioaktivnih tvari u vodama namijenjenim za ljudsku potrošnju putem posebnog zakonodavnog instrumenta s ciljem osiguravanja ujednačenosti, dosljednosti i cjelovitosti zakonodavstva o zaštiti od zračenja temeljem Ugovora o Euratomu.
Stoga se Direktivom 2013/51/Euratom zamjenjuju odredbe Direktive 98/83/EZ u pogledu zahtjeva za zaštitu zdravlja ljudi od radioaktivnih tvari koje se nalaze u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
Odredbama iz nacrta zamjenjuje se tablica RADIOAKTIVNOST, uključujući napomene 8., 9. i 10., u Prilogu I., dijelu C Zakonodavne uredbe 31/2001, pružajući sve specifikacije vrijednosti parametara, provjere, učestalost, obilježja analitičkog djelovanja te osobito postupke za procjenu rizika i upravljanje.
Zahtjev predviđen člankom 6. stavkom 4. uveden je u skladu sa zadnjom izmjenom Priloga II. Direktivi 98/83/EZ, a njime je propisana akreditacija laboratorija za ispitivanje u kojima se provode analize vode namijenjene za ljudsku potrošnju.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakonodavna uredba br. 31 od 2. veljače 2001. – provedba Direktive 98/83/EZ: priložena (članak 4. sadrži konačni tekst koji odgovara notifikaciji 2000/637/I).


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Procjena utjecaja nije dostupna u trenutku objave notifikacije.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos