Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakonodavne uredbe o provedbi Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Broj notifikacije: 2015/494/I (talija)
Datum zaprimanja: 21/08/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Μήνυμα 002

Ανακοίνωση της Επιτροπής - TRIS/(2015) 02695
Οδηγία 98/34/ΕΚ
Μετάφραση του μηνύματος 001
Γνωστοποίηση: 2015/0494/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502695.EL)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0494 I EL 21-08-2015 I NOTIF2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XIII – NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI
00187 ROMA - Via Sallustiana, 53 - tel. 0039 06/4705.5430 -.5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
ex UFFICIO IV° DGPREV
ROMA


4. Broj notifikacije
2015/0494/I - C50A


5. Naziv
Σχέδιο νομοθετικού διατάγματος για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.


6. Predmetni proizvodi
Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης - νερό προερχόμενο από πηγή


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Στις 12 Αυγούστου 2015, το σχέδιο κοινοποιήθηκε ήδη στην Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 33 της συνθήκης Ευρατόμ.
Ωστόσο, το διάταγμα κοινοποιείται επίσης σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ, διότι αποτελεί τη βάση τεχνικής κανονιστικής ρύθμισης που συμπεριλαμβάνει τα νερά που εμφιαλώνονται στην πηγή που προορίζονται να τεθούν σε εμπορία και τα νερά που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων για τη μεταποίηση, επεξεργασία, διατήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [άρθρο 2 εδάφιο 1 στοιχείο α)].


8. Osnovni sadržaj
Το κοινοποιηθέν σχέδιο αποτελείται από 13 άρθρα και 3 παραρτήματα.
Στα πρώτα τρία άρθρα ορίζεται το αντικείμενο του μέτρου, οι χρησιμοποιηθέντες ορισμοί, το πεδίο εφαρμογής και οι πιθανές εξαιρέσεις. Στα άρθρα 4, 5 και 6 ορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις ελέγχου που βαρύνουν τις αυτόνομες περιφέρειες και τις αυτόνομες επαρχίες, οι παραμετρικές τιμές και τα σημεία συμμόρφωσης, τα κριτήρια και οι τρόποι εκτέλεσης των εξωτερικών ελέγχων και η αποστολή των σχετικών αποτελεσμάτων στο Υπουργείο, καθώς και η υποχρέωση των διαχειριστών υποδομής να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους και να διατηρούν τα αποτελέσματα για τουλάχιστον 5 έτη. Το άρθρο 7 περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ενδεικτικές παραμέτρους καθώς και τις πληροφορίες και τις συμβουλές που πρέπει να παρασχεθούν στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό. Το άρθρο 8 προβλέπει διάταγμα του Υπουργού Υγείας για τον καθορισμό των τρόπων εφαρμογής καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές ενδείξεις εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος. Το άρθρο 9 ρυθμίζει την άσκηση εξουσιών εναλλακτικών της κρατικής εξουσίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ μέρους των αυτόνομων περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών. Στα άρθρα από 10 έως 13 καθορίζονται οι κυρώσεις και οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους, οι δημοσιονομικοί κανόνες και οι όροι έναρξης ισχύος του μέτρου.
Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν προδιαγραφές σχετικά με:
Το παράρτημα Ι - Παραμετρικές τιμές για το ραδόνιο, το τρίτιο και ενδεικτική δόση (ΕΔ) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης·
Το παράρτημα ΙΙ - Έλεγχοι των ραδιενεργών ουσιών·
Το παράρτημα ΙΙΙ - Έλεγχος της ενδεικτικής δόσης και των αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεων.


9. Kratka izjava o razlozima
Το κοινοποιηθέν σχέδιο νομοθετικού διατάγματος καταρτίστηκε για να εφαρμοστεί η οδηγία 2013/51/Eυρατόμ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013.
Η οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ορίζει, στο παράρτημα Ι, μέρος Γ, τις ενδεικτικές παραμέτρους σχετικά με τις ραδιενεργές ουσίες, καθώς και τις σχετικές διατάξεις για τους ελέγχους. Ωστόσο, αυτές οι παράμετροι περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των βασικών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 30 της συνθήκης Ευρατόμ. Κατά συνέπεια, η οδηγία εφαρμόζει απαιτήσεις για τον έλεγχο του επιπέδου των ραδιενεργών ουσιών που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μέσω ειδικής νομοθετικής πράξης με σκοπό να διασφαλιστεί η ομοιομορφία, η συνοχή και η πληρότητα της νομοθεσίας περί προστασίας από τη ραδιενέργεια σύμφωνα με τη συνθήκη Ευρατόμ.
Η οδηγία 2013/51/Ευρατόμ, ως εκ τούτου, αντικαθιστά τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις για την προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
Οι διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αντικαθιστούν τον πίνακα σχετικά με τη ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων 8, 9 και 10 του παραρτήματος Ι μέρος Γ του νομοθετικού διατάγματος 31/2001, παρέχοντας όλες τις προδιαγραφές των παραμετρικών τιμών, των ελέγχων, της συχνότητας, τα χαρακτηριστικά των αναλυτικών επιδόσεων, αλλά, κυρίως, παρέχοντας τις διαδικασίες διαχείρισης και αξιολόγησης κινδύνου.
Η υποχρέωση που προβλέπεται από το εδάφιο 4 του άρθρου 6 εισήχθη σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 98/83/ΕΚ που επιβάλλει τη διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών που διεξάγουν αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Παραπομπές σε βασικά κείμενα: Σχέδιο διατάγματος της 2ας Φεβρουαρίου 2001, αριθ. 31 - Εφαρμογή της οδηγίας 98/83/EΚ: παράρτημα (το άρθρο 4 αποτελεί το τελικό κείμενο που αντιστοιχεί στην κοινοποίηση 2000/637/I).


11. Pozivanje na hitni postupak
Όχι


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Όχι


14. Fiskalne mjere
Όχι


15. Procjena utjecaja
Η ανάλυση του αντίκτυπου δεν είναι διαθέσιμη κατά τη στιγμή της κοινοποίησης.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Πτυχές ΤΕΕ

Όχι – Το σχέδιο δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Πτυχές ΥΦΠ

Όχι – Το σχέδιο δεν αποτελεί υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό μέτρο
**********
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείο Επαφής οδηγίας 98/34
Φαξ: +32 229 98043
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos