Pojedinosti notifikacije

Nacrt Uredbe ministra poljoprivrede „Zahtjevi u pogledu higijene za rukovanje malim količinama trupova i komada trupova ubijene divljači”.

Broj notifikacije: 2015/221/EE (Estonija)
Datum zaprimanja: 23/04/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 24/07/2015 ( 26/10/2015)

Detaljno mišljenje daje: Komisija
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01228
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0221/EE

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501228.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0221 EE HR 23-04-2015 EE NOTIF2. Država članica
EE


3. Odgovorni odjel
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, tarbija- ja konkurentsipoliitika talitus.
Harju 11, 15072 Tallinn.
el.teavitamine@mkm.ee
tel: 00 372 6256 405 – faks: 00 372 6313 029


3. Pokretački odjel
Põllumajandusministeerium, toiduohutuse osakond
Lai 39//Lai 41, 15056 Tallinn.
annika.leis@agri.ee
tel: 00 372 6256 271 - faks: 00 372 6256 210


4. Broj notifikacije
2015/0221/EE - C00A


5. Naziv
Nacrt Uredbe ministra poljoprivrede „Zahtjevi u pogledu higijene za rukovanje malim količinama trupova i komada trupova ubijene divljači”.


6. Predmetni proizvodi
Trupovi i komadi trupova divljači


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Uredbe (EZ) br. 852/853/854/2004 o higijeni hrane


8. Osnovni sadržaj
Uredba uspostavlja zahtjeve higijene u vezi s rukovanjem malim količinama trupova divljači i komada trupova velike divljači koje su ubile fizičke osobe s pravom na lov, koje prodaje lovac ili se pak prenose uz naknadu ili bez naknade (dalje u tekstu: dostava) izravno potrošačima ili trgovcima u maloprodaji, uključujući restorane, koji će dostaviti to meso iz maloprodajnog objekta smještenog u Estoniji, uključujući ugostiteljske objekte, izravno krajnjem potrošaču.

Uredba određuje mali broj velike i male divljači po kalendarskoj godini. To iznosi do 5 komada velike divljači i do 1000 male divljači ubijene tijekom sezone lova. Nacrtom uredbe uređuje se početni pregled divljači. Ako je divljač proglašena zdravom, ispunjava se službena potvrda uključena u Prilog 1. ili 2. Uredbi i izdaje se lovcu. Nacrtom uredbe obuhvaćeni su zahtjevi za prostor za rukovanje i veterinarski pregled. Zabranjeno je rezati ili isporučiti divljač ili trupove divljači prije nego li se utvrdi da trihina nije prisutna. Trupovi divljači isporučuju se odmah nakon rukovanja i veterinarskog pregleda. Popratni dokument izdaje se zajedno s trupovima ili komadima trupova.


9. Kratka izjava o razlozima
Uredba je utemeljena na članku 26. stavku 4. Zakona o hrani, članku 1. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.–205.) i članku 13. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.−54.).
U skladu s člankom 1. stavkom 4. Uredbe (EZ) 853/2004, država članica obvezna je uspostaviti pravila kojima se uređuju aktivnosti i osobe iz članka 1. stavka 3. točke (e) prema čemu se Uredba ne primjenjuje na izravnu opskrbu malih količina divljači i mesa divljači koju pruža proizvođač krajnjem potrošaču ili lokalnim maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnje potrošače takvim mesom.
Člankom 13. točkom 3. Uredbe (EZ) 852/2004 dopušta se državi članici prilagodba zahtjeva utvrđenih u Prilogu II. Uredbi u vezi s konstrukcijom, rješenjima dizajna i opremom.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Zahtjevi uspostavljeni Uredbom pomažu u poboljšanju konkurentnosti lovaca dopuštajući im trženje malih količina trupova divljači i komada trupova velike divljači izravno potrošačima. Zahtjevi će pridonijeti učinkovitijoj zaštiti javnog zdravlja osiguravanjem bolje sigurnosti i kvalitete hrane.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos