Sprječavanje tehničkih prepreka u trgovini

"Recite ‚ne’ preprekama Vašem uspjehu"

U Vašem je poslovanju uspjeh iznimno važan. Kako biste ga ostvarili, pokušavate otkriti prepreke prije nego što imaju ikakav negativan učinak. Isto se načelo primjenjuje na unutarnjem tržištu za tehničke prepreke.

Postupkom (EU) 2015/1535 želi se spriječiti stvaranje prepreka na unutarnjem tržištu prije nego što se ostvare. Države članice obavješćuju Komisiju o svojim zakonodavnim projektima o proizvodima i uslugama informacijskog društva, koja potom analizira te projekte s obzirom na zakonodavstvo EU-a. Države članice ravnopravno sudjeluju u ovom postupku s Komisijom i također mogu dati svoje mišljenje o notificiranim nacrtima.

Informacijski sustav tehničkih propisa (Technical Regulations Information System – TRIS):

Stoga je postupak 2015/1535 također i alat za dijalog između Komisije i država članica u kojem se Vaš glas može čuti.


Brza pretraga

Notifikacije iz posljednjih 7 dana

Dijaprojekcija       Popis

Njemačka Njemačka - 22/05/2017
[DE] Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Ingenieurbauten (ZTV-ING); Teil 5 Tunnelbau; Abschnitt 1 Geschlossene B[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Ujedinjena Kraljevina Ujedinjena Kraljevina - 22/05/2017
[EN] The Sale of Nicotine Vapour Products (Vending Machines) (Scotland) Regulations 2017 [EN]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Njemačka Njemačka - 22/05/2017
[DE] Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Ingenieurbauten (ZTV-ING); Teil 5 Tunnelbau; Abschnitt 2 Offene Bauweis[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Češka Republika Češka Republika - 24/05/2017
[CS] Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C063-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stan[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Mađarska Mađarska - 19/05/2017
[HU] Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. [HU]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Nizozemska Nizozemska - 22/05/2017
[NL] Regeling van de Minister van Economische Zaken tot aanwijzing van monomestvergistingsinstallaties als subsidiabele categ[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Njemačka Njemačka - 22/05/2017
[DE] Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Ingenieurbauten (ZTV-ING); Teil 5 Tunnelbau; Abschnitt 3 Maschinelle Sc[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Litva Litva - 23/05/2017
[LT] Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. b[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Litva Litva - 23/05/2017
[LT] Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 1[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Njemačka Njemačka - 23/05/2017
[DE] Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Ingenieurbauten (ZTV-ING); Teil 5 Tunnelbau; Abschnitt 5 Abdichtung [DE[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Austrija Austrija - 23/05/2017
[DE] Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz und das Oö. Wettgesetz geändert werden [DE]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Belgija Belgija - 23/05/2017
[NL] Ontwerp van Kkoninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra [NL]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Popis primatelja e-pošte

Od danas možete koristiti automatski sustav uzbunjivanja pretplatom na jednu ili više kategorija notifikacija. TRIS će vas automatski obavijestiti putem e-pošte kada je zaprimljen novi notificirani tekst u kategoriji ili kategorijama koje ste odabrali.

PRETPLATITE SE SADA

Već ste prijavljeni? Jednostavno upravljajte svojom pretplatom ili otkažite pretplatu.