Sprječavanje tehničkih prepreka u trgovini

"Recite ‚ne’ preprekama Vašem uspjehu"

U Vašem je poslovanju uspjeh iznimno važan. Kako biste ga ostvarili, pokušavate otkriti prepreke prije nego što imaju ikakav negativan učinak. Isto se načelo primjenjuje na unutarnjem tržištu za tehničke prepreke.

Postupkom (EU) 2015/1535 želi se spriječiti stvaranje prepreka na unutarnjem tržištu prije nego što se ostvare. Države članice obavješćuju Komisiju o svojim zakonodavnim projektima o proizvodima i uslugama informacijskog društva, koja potom analizira te projekte s obzirom na zakonodavstvo EU-a. Države članice ravnopravno sudjeluju u ovom postupku s Komisijom i također mogu dati svoje mišljenje o notificiranim nacrtima.

Informacijski sustav tehničkih propisa (Technical Regulations Information System – TRIS):

Stoga je postupak 2015/1535 također i alat za dijalog između Komisije i država članica u kojem se Vaš glas može čuti.


Brza pretraga

Notifikacije iz posljednjih 7 dana

Dijaprojekcija       Popis

Španjolska Španjolska - 18/05/2018
Nacrt naredbe koji je donijelo Ministarstvo ruralnog okruženja o odobravanju Tehničke upute za ekološku proizvodnju kunića.

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Francuska Francuska - 18/05/2018
Odluka o izmjeni Odluke od 19. listopada 2006. o uporabi pomoćnih tehnoloških sredstava u proizvodnji određene hrane

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Švedska Švedska - 23/05/2018
[SV] Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika [SV]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Švedska Švedska - 24/05/2018
[SV] Förslag till förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276). [SV]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Švedska Švedska - 24/05/2018
[SV] Förslag till förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276). [SV]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Španjolska Španjolska - 18/05/2018
Nacrt odluke o sakupljanju, prijevozu, održavanju, stavljanju na tržište i potrošnji mesa slobodno živuće divljači.

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

talija talija - 18/05/2018
Nacrt ministarske uredbe o „Tehničkim protupožarnim propisima za projektiranje, izgradnju i rad distribucijskih postrojenja z[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Bugarska Bugarska - 23/05/2018
[BG] Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина [BG]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Francuska Francuska - 24/05/2018
[FR] Décret portant modification de décrets pris en application du code de la consommation [FR]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Austrija Austrija - 24/05/2018
[DE] Gesetz über eine Änderung des Kinder- und Jugendgesetzes [DE]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Švedska Švedska - 24/05/2018
[SV] Förslag till förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) [SV]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Švedska Švedska - 21/05/2018
[SV] Föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordnin[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Nizozemska Nizozemska - 23/05/2018
[NL] Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen [NL]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Švedska Švedska - 23/05/2018
[SV] Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor [SV]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Njemačka Njemačka - 24/05/2018
[DE] DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel", Entwurf Mai 2018 [DE[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Popis primatelja e-pošte

Od danas možete koristiti automatski sustav uzbunjivanja pretplatom na jednu ili više kategorija notifikacija. TRIS će vas automatski obavijestiti putem e-pošte kada je zaprimljen novi notificirani tekst u kategoriji ili kategorijama koje ste odabrali.

PRETPLATITE SE SADA

Već ste prijavljeni? Jednostavno upravljajte svojom pretplatom ili otkažite pretplatu.