Détails de la notification

Décret portant interdiction de diffuser par l’intermédiaire des services électronique d’aide à la conduite ou à la navigation tout message de nature à signaler les opérations de police dans certains périmètres

Numéro de notification: 2017/160/F (France)
Date de réception: 24/04/2017
Fin de la période de statu quo: 25/07/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2017) 01038
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2017/0160/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701038.RO)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2017 0160 F RO 24-04-2017 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – France
Téléphone : 01 49 27 49 27
Mel : ai4-ai-dscr@interieur.gouv.fr


4. Numéro de notification
2017/0160/F - SERV


5. Titre
Decret privind interdicția de a difuza, prin intermediul serviciilor electronice de asistență pentru condus sau navigare, orice mesaj care detectează operațiunile poliției în anumite perimetre


6. Produits concernés
Servicii electronice de asistență pentru condus sau navigare


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Proiectul de decret prevede interdicția difuzării, în cadrul oricărui serviciu electronic de asistență pentru condus sau navigare (în special: aplicații smartphone, GPS, site-uri de internet, rețele sociale), a oricărui mesaj sau indicație care permite utilizatorilor acestui serviciu să dețină informații cu privire la localizarea forțelor de ordine în anumite perimetre și care este susceptibil de a afecta eficacitatea operațiunilor poliției administrative pentru siguranța rutieră sau a operațiunilor poliției judiciare.
În aceste perimetre, comunicate de guvern operatorilor acestor servicii electronice, vor avea loc anumite controale importante, în special în cadrul combaterii terorismului sau a criminalității organizate, care vizează acțiunile privind siguranța rutieră, urmărirea deținuților evadați sau a persoanelor răpite. Prin urmare, aceste perimetre vor acoperi doar controalele cele mai importante și nu se vor putea întinde pe mai mult de douăzeci de kilometri. Interdicția nu va putea depăși douăzeci și patru de ore.
În acest scop, în Codul rutier a fost creat un articol R. 131-1 din proiectul de decret. Pentru operatorii care nu respectă aceste noi dispoziții, este prevăzută o sancțiune (contravenție din categoria a cincea).


9. Bref exposé des motifs
Aspecte legate de securitatea internă:
Se prevede un impact favorabil asupra securității interne. Într-adevăr, detectarea forțelor de ordine cu ajutorul sistemelor de asistență pentru condus poate avea un efect defavorabil în cazul anumitor evenimente pe parcursul cărora forțele de ordine trebuie să fie discrete pentru a-și putea desfășura misiunea. Această situație se aplică, de exemplu, în cazul misiunilor din cadrul combaterii terorismului sau a criminalității organizate, al dispozitivului „alertă răpire” sau al urmăririi deținuților evadați.

Aspecte legate de siguranța rutieră:
Se prevede un impact favorabil asupra siguranței rutiere. Într-adevăr, detectarea forțelor de ordine care efectuează controale pentru testarea alcoolemiei sau a consumului de stupefiante, determină anumiți utilizatori rutieri care au consumat alcool sau stupefiante să schimbe ruta pentru a evita aceste controale. În consecință, aceste detectări nu permit combaterea eficientă a condusului în stare de ebrietate și după consumul de stupefiante și a accidentelor conexe.
În 2015, conform bilanțului Observatorului național interministerial pentru siguranța rutieră (ONISR) din Franța, 866 de persoane și-au pierdut viața și 3 296 de persoane au fost rănite și spitalizate ca urmare a unui accident în care a fost implicat un șofer care a consumat băuturi alcoolice. 501 de persoane și-au pierdut viața și 1 623 au fost rănite în urma unui accident în care a fost implicat un șofer sub influența stupefiantelor.
Persoanele care și-au pierdut viața într-un accident cu implicarea unui șofer care a consumat băuturi alcoolice reprezintă 31 % din persoanele care și-au pierdut viața în accidente cu persoane implicate al căror consum de alcool este cunoscut. Persoanele care și-au pierdut viața într-un accident cu implicarea unui șofer care a consumat stupefiante reprezintă 23 % din persoanele care și-au pierdut viața în accidente mortale cu persoane al căror consum de stupefiante este cunoscut.


10. Documents de Référence - Textes de base
Nu există text de referință


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nu


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nu


14. Mesures fiscales
Nu


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspect BTC

Nu - Proiectul nu este o reglementare tehnică sau o evaluare a conformității

Aspect SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement votre opinion sur toute notification donnée.
En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


fr
  Ligue de Défense des Conducteurs on 04-07-2017
Cliquer pour afficher

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne,

Le 24 avril dernier, le ministre de l'intérieur français vous adressé un projet de décret (n°2017/160/F) visant à supprimer les signalements de contrôles routiers via les applications d'aide à la conduite.

Compte tenu des difficultés techniques inhérentes à ce projet, certaines applications d'aide à la conduite risquent de devoir cesser tout signalement et in fine, tout fonctionnement.

Sur le plan juridique, les libertés d'expression, de communiquer et d'informer s'en trouvent très touchées.

Décidée à faire barrage à cette mesure, la Ligue de Défense des Conducteurs vous transmet le projet d'avis circonstancié ci-joint.

Je reste à votre disposition, notamment dans le cadre d'un rendez-vous, pour toute information complémentaire liée à ce projet de décret.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pierre-Olivier Cavey

Directeur des études et des campagnes

Ligue de Défense des Conducteurs

tél : 0143954320