Détails de la notification

Décret portant interdiction de diffuser par l’intermédiaire des services électronique d’aide à la conduite ou à la navigation tout message de nature à signaler les opérations de police dans certains périmètres

Numéro de notification: 2017/160/F (France)
Date de réception: 24/04/2017
Fin de la période de statu quo: 25/07/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2017) 01038
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2017/0160/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701038.PL)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2017 0160 F PL 24-04-2017 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – France
Téléphone : 01 49 27 49 27
Mel : ai4-ai-dscr@interieur.gouv.fr


4. Numéro de notification
2017/0160/F - SERV


5. Titre
Rozporządzenie w sprawie zakazu rozpowszechniania za pośrednictwem elektronicznych usług wsparcia kierowcy lub nawigacji wszelkich wiadomości informujących o działaniach policyjnych w niektórych strefach


6. Produits concernés
Elektroniczne usługi wsparcia kierowcy lub nawigacji.


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zakazu rozpowszechniania – za pośrednictwem wszelkich elektronicznych usług wsparcia kierowcy lub nawigacji (w szczególności aplikacji na smartfony, GPS, strony internetowe, portale społecznościowe) – wszelkich wiadomości lub wskazówek, które pozwoliłyby użytkownikom takich usług na zlokalizowanie służb porządkowych w niektórych strefach i mogłyby szkodzić skuteczności przeprowadzanych działań policyjnych służących bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ściganiu przestępstw.
Strefami, o których rząd będzie powiadamiał operatorów tych usług elektronicznych, będą obszary przeprowadzania niektórych istotnych kontroli, w szczególności w zakresie walki z terroryzmem lub przestępczością zorganizowaną, działań dotyczących bezpieczeństwa na drogach, poszukiwań zbiegów lub osób porwanych. Strefy te będą zatem pokrywać jedynie obszary najistotniejszych kontroli i nie będą mogły obejmować odcinków dłuższych niż 20 km. Czas trwania zakazu nie będzie mógł przekraczać dwudziestu czterech godzin.
W tym celu projekt rozporządzenia przewidział wprowadzenie do kodeksu drogowego nowego artykułu R. 131-1. Dla operatorów, którzy nie będą przestrzegać nowych przepisów, przewidziano karę (wykroczenie piątego stopnia).


9. Bref exposé des motifs
Kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego:
Oczekuje się, że przepis będzie miał korzystny wpływ na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Sygnalizowanie obecności służb porządkowych w systemach wsparcia kierowcy może przynieść bardzo szkodliwe skutki, w przypadkach gdy wykonywanie zadań przez służby porządkowe wymaga dyskrecji. Przykładowo, dotyczy to działań w ramach walki z terroryzmem lub przestępczością zorganizowaną, mechanizmów ostrzegania o porwaniach lub poszukiwań zbiegów.

Kwestie bezpieczeństwa na drodze:
Oczekuje się, że przepis będzie miał korzystny wpływ na kwestie bezpieczeństwa na drodze. Sygnalizowanie obecności służb porządkowych dokonujących kontroli na obecność alkoholu lub narkotyków w organizmie skłania bowiem użytkowników dróg będących pod wpływem tych substancji do zmiany trasy w celu uniknięcia kontroli. Z tego też względu takie sygnalizowanie uniemożliwia skuteczną walkę z jazdą pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz nie pozwala na zapobieganie związanym z nią wypadkom.
Według podsumowania francuskiego Międzyministerialnego Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Drogowego (Observatoire national interministériel de la sécurité routière – ONISR), w 2015 r. we Francji wskutek wypadków z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu zginęło 866 osób, a 3296 osób zostało rannych i hospitalizowanych. W wyniku wypadków z udziałem kierowców prowadzących pod wpływem narkotyków zginęło 501 osób, a 1623 osoby zostały ranne i hospitalizowane.
Ofiary śmiertelne w wypadkach, w których uczestniczył kierowca pod wpływem alkoholu, stanowią 31% ofiar śmiertelnych w wypadkach, dla których zawartość alkoholu we krwi osób uczestniczących w wypadku jest znana. Śmiertelne ofiary wypadków z udziałem kierowcy pod wpływem narkotyków stanowią 23% ofiar śmiertelnych wypadków, dla których znany jest wynik testu na obecność narkotyków.


10. Documents de Référence - Textes de base
Brak tekstu podstawowego.


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nie


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nie


14. Mesures fiscales
Nie


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspekty TBT

Nie — Projekt nie jest przepisem technicznym ani procedurą oceny zgodności.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement votre opinion sur toute notification donnée.
En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


fr
  Ligue de Défense des Conducteurs on 04-07-2017
Cliquer pour afficher

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne,

Le 24 avril dernier, le ministre de l'intérieur français vous adressé un projet de décret (n°2017/160/F) visant à supprimer les signalements de contrôles routiers via les applications d'aide à la conduite.

Compte tenu des difficultés techniques inhérentes à ce projet, certaines applications d'aide à la conduite risquent de devoir cesser tout signalement et in fine, tout fonctionnement.

Sur le plan juridique, les libertés d'expression, de communiquer et d'informer s'en trouvent très touchées.

Décidée à faire barrage à cette mesure, la Ligue de Défense des Conducteurs vous transmet le projet d'avis circonstancié ci-joint.

Je reste à votre disposition, notamment dans le cadre d'un rendez-vous, pour toute information complémentaire liée à ce projet de décret.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pierre-Olivier Cavey

Directeur des études et des campagnes

Ligue de Défense des Conducteurs

tél : 0143954320