Détails de la notification

Décret portant interdiction de diffuser par l’intermédiaire des services électronique d’aide à la conduite ou à la navigation tout message de nature à signaler les opérations de police dans certains périmètres

Numéro de notification: 2017/160/F (France)
Date de réception: 24/04/2017
Fin de la période de statu quo: 25/07/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2017) 01038
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2017/0160/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701038.MT)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2017 0160 F MT 24-04-2017 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – France
Téléphone : 01 49 27 49 27
Mel : ai4-ai-dscr@interieur.gouv.fr


4. Numéro de notification
2017/0160/F - SERV


5. Titre
Digriet li jistabbilixxi l-projbizzjoni ta’ tixrid ta’ kwalunkwe messaġġ li jindika l-operazzjonijiet tal-pulizija f’ċerti perimetri permezz ta’ servizzi elettroniċi ta’ għajnuna fis-sewqan jew fin-navigazzjoni


6. Produits concernés
Servizzi elettroniċi ta’ għajnuna fis-sewqan jew fin-navigazzjoni


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
L-abbozz ta’ digriet għandu l-għan li jipprojbixxi t-tixrid, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ servizzi elettroniċi ta’ għajnuna fis-sewqan jew fin-navigazzjoni (jiġifieri : applikazzjonijiet għas-smartphones, GPS, siti tal-internet, netwerks soċjali), ta’ kwalunkwe messaġġ jew indikazzjoni li jippermettu lill-utenti ta’ dan is-servizz isiru jafu fejn ikunu qegħdin il-forzi tal-pulizija f’ċerti perimetri u li kapaċi jkunu detrimentali għall-effiċjenza fit-twettiq tal-operazzjonijiet tal-ordni pubblika għas-sikurezza stradali jew tal-operazzjonijiet tal-pulizija tal-qasam kriminali.
Dawn il-perimetri, ikkomunikati mill-Gvern lill-operaturi ta’ dawn is-servizzi elettroniċi, se jkunu dawk fejn se jitwettqu ċerti kontrolli sensittivi, b’mod partikolari fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu jew il-kriminalità organizzata, tal-azzjonijiet għas-sikurezza stradali, tat-tfittxija għal priġunieri maħruba jew għal persuni maħtufa. Għalhekk dawn il-perimetri jkopru biss il-kontrolli l-aktar sensittivi u mhux se jkunu jistgħu jiġu estiżi għal aktar minn għoxrin kilometru. Il-projbizzjoni ma tistax taqbeż l-erbgħa u għoxrin siegħa.
Sabiex dan iseħħ, inħoloq l-Artikolu R. 131-1 mill-abbozz ta’ digriet dwar il-kodiċi tat-triq. Hija prevista sanzjoni (kontravvenzjoni tal-ħames klassi) għall-operaturi li ma jirrispettawx dawn id-dispożizzjonijiet ġodda.


9. Bref exposé des motifs
L-effetti fuq is-sikurezza interna:
Huwa mistenni impatt favorevoli fuq is-sikurezza interna. Fil-fatt, il-kxif tal-pożizzjoni tal-forzi tal-pulizija fuq is-sistemi ta’ għajnuna fis-sewqan jista’ jkollu effett negattiv f’ċerti avvenimenti li matulhom il-forzi tal-pulizija jridu jkunu diskreti sabiex iwettqu l-missjoni tagħhom b’suċċess. Dan huwa l-każ, pereżempju, tal-missjonijiet fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu jew il-kriminalità organizzata, tal-pjan “Allert kontra l-ħtif ta’ persuni” jew tat-tfittxija għal priġunieri maħruba.

L-effetti fuq is-sikurezza stradali:
Huwa mistenni impatt favorevoli fuq is-sikurezza stradali. Fil-fatt, ir-rappurtar tal-forzi tal-pulizija li jwettqu testijiet għall-alkoħol jew għad-drogi jwassal sabiex ċerti sewwieqa taħt l-effett tal-alkoħol jew tad-droga jbiddlu r-rotta bl-iskop li jevitaw dawn il-kontrolli. B’konsegwenza ta’ dan, dan ir-rappurtar ma jippermettix li wieħed jiġġieled b’mod effettiv kontra s-sewqan taħt l-effett tal-alkoħol u tad-droga u l-inċidenti assoċjati magħhom.
Fl-2015, skont ir-rapport tal-Osservatorju tas-Sikurezza Stradali Franċiż (ONISR), fi Franza 866 persuna nqatlu u 3 296 persuna ndarbu u ddaħħlu l-isptar wara inċident li kien jinvolvi sewwieq xurban. Barra minn hekk, 501 persuna nqatlu u 1,623 persuna ndarbu u ddaħħlu l-isptar wara inċident li kien jinvolvi sewwieq taħt l-effett tad-droga.
Il-persuni li nqatlu f’inċident li kien jinvolvi sewwieq xurban jirrappreżentaw il-31 % tal-persuni li nqatlu f’inċidenti fejn il-livell ta’ alkoħol fid-demm huwa magħruf. Il-persuni li nqatlu f’inċident li kien jinvolvi sewwieq taħt l-effett tad-droga jirrappreżentaw it-23 % tal-persuni li nqatlu fl-inċidenti fatali fejn sar it-test biex isiru magħrufa d-drogi li ġew ikkunsmati.


10. Documents de Référence - Textes de base
Ma jeżisti l-ebda test ta’ referenza


11. Invocation de la procédure d'urgence
Le


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Le


14. Mesures fiscales
Le


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspett OTK

Le - L-abbozz mhuwiex regolament tekniku jew valutazzjoni tal-konformità

Aspett SPS

Le - L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement votre opinion sur toute notification donnée.
En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


fr
  Ligue de Défense des Conducteurs on 04-07-2017
Cliquer pour afficher

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne,

Le 24 avril dernier, le ministre de l'intérieur français vous adressé un projet de décret (n°2017/160/F) visant à supprimer les signalements de contrôles routiers via les applications d'aide à la conduite.

Compte tenu des difficultés techniques inhérentes à ce projet, certaines applications d'aide à la conduite risquent de devoir cesser tout signalement et in fine, tout fonctionnement.

Sur le plan juridique, les libertés d'expression, de communiquer et d'informer s'en trouvent très touchées.

Décidée à faire barrage à cette mesure, la Ligue de Défense des Conducteurs vous transmet le projet d'avis circonstancié ci-joint.

Je reste à votre disposition, notamment dans le cadre d'un rendez-vous, pour toute information complémentaire liée à ce projet de décret.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pierre-Olivier Cavey

Directeur des études et des campagnes

Ligue de Défense des Conducteurs

tél : 0143954320