Détails de la notification

Décret portant interdiction de diffuser par l’intermédiaire des services électronique d’aide à la conduite ou à la navigation tout message de nature à signaler les opérations de police dans certains périmètres

Numéro de notification: 2017/160/F (France)
Date de réception: 24/04/2017
Fin de la période de statu quo: 25/07/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2017) 01038
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2017/0160/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701038.LV)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2017 0160 F LV 24-04-2017 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – France
Téléphone : 01 49 27 49 27
Mel : ai4-ai-dscr@interieur.gouv.fr


4. Numéro de notification
2017/0160/F - SERV


5. Titre
Dekrēts, ar ko aizliedz pārraidīt, izmantojot elektroniskos pakalpojumus, kuri atvieglo transportlīdzekļa vadīšanu vai navigāciju, ziņojumus, kuri var brīdināt par policijas operācijām noteiktās teritorijās


6. Produits concernés
Elektroniskie pakalpojumi, kas atvieglo transportlīdzekļa vadīšanu vai navigāciju


7. Notification en vertu d'une autre loi8. Menu principal
Dekrēta projekts paredz aizliegt pārraidīt, izmantojot jebkuru elektronisku pakalpojumu, kas atvieglo transportlīdzekļa vadīšanu vai navigāciju (konkrētāk, viedtālruņa lietotnes, GPS, tīmekļa vietnes un sociālos tīklus), ziņojumus vai norādes, kas šā pakalpojuma lietotājiem ļauj uzzināt par kārtībsargu atrašanās vietu noteiktās teritorijās un var apdraudēt ceļu satiksmes drošības administratīvās policijas vai kriminālpolicijas veikto operāciju efektivitāti.
Šīs teritorijas, kuras valdība paziņo minēto elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, ir tās, kurās notiek noteikti slepeni kontroles pasākumi, jo īpaši tādi, kas saistīti ar cīņu pret terorismu vai organizēto noziedzību, ceļu satiksmes drošības pasākumiem vai izbēgušu ieslodzīto vai nolaupītu personu meklēšanu. Tātad šīs teritorijas ir tikai tās, kurās notiek visslepenākās kontroles, un nevar pārsniegt 20 kilometru rādiusu. Aizliegums nevar būt ilgāks par 24 stundām.
Šim nolūkam dekrēta projekts paredz papildināt Ceļu satiksmes kodeksu ar R.131-1. pantu. Pakalpojumu sniedzējiem, kuri neievēros jaunos noteikumus, ir paredzētas soda sankcijas (kā par piektās klases pārkāpumu).


9. Bref exposé des motifs
Ietekme uz iekšzemes drošību
Gaidāma labvēlīga ietekme uz iekšzemes drošību. Faktiski, ar transportlīdzekļa vadīšanas atbalsta sistēmu starpniecību brīdinot par kārtībsargu klātbūtni, var kaitēt noteiktās situācijās, kad kārtībsargiem ir jāslēpjas, lai varētu izpildīt savu uzdevumu. Piemēram, tā ir gadījumā, kad tiek veikti uzdevumi cīņā pret terorismu vai organizēto noziedzību, kad iedarbojas mehānisms, kas brīdina par nolaupīšanu, vai kad tiek meklēti izbēguši ieslodzītie.

Ietekme uz ceļu satiksmes drošību
Gaidāma labvēlīga ietekme uz ceļu satiksmes drošību. Faktiski brīdināšana par kārtībsargiem, kas pārbauda, vai autovadītājs nav alkohola reibumā vai apreibinošu vielu ietekmē, mudina dažus ceļu satiksmes dalībniekus, kas ir lietojuši alkoholu vai apreibinošas vielas, mainīt maršrutu, lai izvairītos no šīm pārbaudēm. Līdz ar to šāda brīdināšana neļauj efektīvi apkarot transportlīdzekļa vadīšanu reibumā vai pēc apreibinošu vielu lietošanas un novērst ar to saistītos satiksmes negadījumus.
Kā liecina Valsts ceļu satiksmes drošības starpministriju novērošanas centra (ONISR) apkopojums, 2015. gadā Francijā 866 cilvēki gāja bojā un 3296 cilvēki guva traumas un tika hospitalizēti pēc ceļu satiksmes negadījumiem, kuros bija iesaistīti autovadītāji alkohola reibumā. Apreibinošu vielu ietekmē esoši autovadītāji bija iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos, kuros 501 cilvēks gāja bojā un 1623 guva traumas un tika hospitalizēti.
Ceļu satiksmes negadījumos, kuros iesaistīti alkohola reibumā esoši autovadītāji, gāja bojā 31 % personu no visām personām, kas gāja bojā negadījumos, kuros ir zināms iesaistīto personu alkohola līmenis asinīs. Ceļu satiksmes negadījumos, kuros iesaistīti apreibinošu vielu ietekmē esoši autovadītāji, gāja bojā 23 % no visām personām, kas gāja bojā nāvējošos negadījumos, kuros ir zināmi testos attiecībā uz apreibinošajām vielām gūtie rezultāti.


10. Documents de Référence - Textes de base
Pamatdokumenta nav.


11. Invocation de la procédure d'urgence12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence13. Confidentialité14. Mesures fiscales15. évaluation d'impact16. Aspects OTC et SPS
TBT aspekts

NĒ — projekts nav tehniski noteikumi vai atbilstības novērtējums.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement votre opinion sur toute notification donnée.
En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


fr
  Ligue de Défense des Conducteurs on 04-07-2017
Cliquer pour afficher

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne,

Le 24 avril dernier, le ministre de l'intérieur français vous adressé un projet de décret (n°2017/160/F) visant à supprimer les signalements de contrôles routiers via les applications d'aide à la conduite.

Compte tenu des difficultés techniques inhérentes à ce projet, certaines applications d'aide à la conduite risquent de devoir cesser tout signalement et in fine, tout fonctionnement.

Sur le plan juridique, les libertés d'expression, de communiquer et d'informer s'en trouvent très touchées.

Décidée à faire barrage à cette mesure, la Ligue de Défense des Conducteurs vous transmet le projet d'avis circonstancié ci-joint.

Je reste à votre disposition, notamment dans le cadre d'un rendez-vous, pour toute information complémentaire liée à ce projet de décret.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pierre-Olivier Cavey

Directeur des études et des campagnes

Ligue de Défense des Conducteurs

tél : 0143954320