Détails de la notification

Décret portant interdiction de diffuser par l’intermédiaire des services électronique d’aide à la conduite ou à la navigation tout message de nature à signaler les opérations de police dans certains périmètres

Numéro de notification: 2017/160/F (France)
Date de réception: 24/04/2017
Fin de la période de statu quo: 25/07/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2017) 01038
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2017/0160/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701038.HU)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2017 0160 F HU 24-04-2017 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – France
Téléphone : 01 49 27 49 27
Mel : ai4-ai-dscr@interieur.gouv.fr


4. Numéro de notification
2017/0160/F - SERV


5. Titre
Kormányrendelet a bizonyos körzeteken belüli rendőrségi műveletek jelzésére szolgáló valamennyi üzenet vezetéshez és navigáláshoz használt elektronikus támogatószolgáltatások közvetítésével történő terjesztésének tilalmáról


6. Produits concernés
Vezetéshez és navigáláshoz használt elektronikus támogatószolgáltatások


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
A kormányrendelet-tervezet célja az olyan üzenetek vagy jelzések vezetéshez és navigáláshoz használt elektronikus támogatószolgáltatások (nevezetesen: okostelefon-alkalmazások, GPS, internetoldalak, közösségi hálózatok) révén való terjesztésének tilalma, amelyek lehetővé tennék e szolgáltatások felhasználói számára a rendvédelmi erők helyzetének megismerését bizonyos körzeteken belül, és árthatnának a közútbiztonsági közigazgatási rendvédelmi szervek műveletei, illetve a bűnügyi rendőrség által végrehajtott műveletek hatékonyságának.
Olyan (a kormány által az ezeknek az elektronikus szolgáltatásoknak az üzemeltetői számára közzétett) körzetekről van szó, amelyeken bizonyos nagy horderejű ellenőrzések zajlanak, többek között a terrorizmus vagy a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a közútbiztonsági intézkedések, illetve a szökevények vagy eltűnt személyek felkutatása keretében. Ezek a körzetek tehát csupán a legjelentősebb ellenőrzéseket fedik le, és nem terjedhetnek tovább húsz kilométernél. A tilalom nem tarthat tovább huszonnégy óránál.
Ehhez a kormányrendelet-tervezet a közúti közlekedési törvénykönyvet egy új, R. 131-1 cikkel egészíti ki. Az új rendelkezést be nem tartó üzemeltetők számára büntetést írnak elő (ötödik osztályba sorolt szabálysértés).


9. Bref exposé des motifs
Belbiztonsági szempontok:
A rendelkezés várhatóan kedvező hatást gyakorol a belbiztonságra. A vezetéshez használt támogatórendszereken keresztül a rendvédelmi erők jelenlétére történő figyelmeztetések kedvezőtlen hatással lehetnek az olyan eseményekre, amelyek során a rendvédelmi erőknek küldetésük megvalósítása érdekében feltűnésmentesnek kell lenniük. Ez lehet a helyzet például a terrorizmus vagy a szervezett bűnözés elleni küzdelem, az „emberrablási riasztási” terv, illetve a szökevények felkutatása keretében végrehajtott küldetések során.

Közútbiztonsági szempontok:
A rendelkezés várhatóan kedvező hatást gyakorol a közútbiztonságra. Az alkoholszint- vagy kábítószer-ellenőrzést végrehajtó rendvédelmi erők jelenlétére való figyelmeztetés arra ösztönzi az alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló közúti közlekedőket, hogy az ellenőrzések elkerülése érdekében változtassák meg útvonalukat. Ennek következtében ezek a figyelmeztetések ellehetetlenítik az ittas állapotban, illetve kábítószer-fogyasztást követően történő vezetés, valamint az ezekkel összefüggő balesetek elleni hatékony küzdelmet.
A Közútbiztonsági Miniszterközi Országos Megfigyelőközpont (ONISR) mérlege szerint 2015-ben Franciaországban 866 fő vesztette életét és 3296 fő sérült meg, illetve került kórházba olyan baleset következtében, melyben ittas sofőr is érintett volt. Kábítószer hatása alatt álló sofőr okozta baleset következtében az elhunyt személyek száma 501 fő, míg a sérült, illetve kórházba kerülteké 1623.
Az olyan balesetekben elhunyt személyek közül, amelyek során az érintett személyek alkoholszintje ismert, az ittas sofőrök okozta balesetekben elhalálozott személyek aránya 31%-ot tesz ki. Az olyan balesetekben elhunyt személyek közül, amelyek során a kábítószer-vizsgálat eredménye ismert, a kábítószer hatása alatt álló sofőrök okozta balesetekben elhalálozott személyek aránya 23%-ot tesz ki.


10. Documents de Référence - Textes de base
Nincs referenciaszöveg


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nem


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nem


14. Mesures fiscales
Nem


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-vonatkozások

Nem – A tervezet nem műszaki szabályozás vagy megfelelőség-értékelési eljárás

SPS-vonatkozások

Nem – A tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement votre opinion sur toute notification donnée.
En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


fr
  Ligue de Défense des Conducteurs on 04-07-2017
Cliquer pour afficher

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne,

Le 24 avril dernier, le ministre de l'intérieur français vous adressé un projet de décret (n°2017/160/F) visant à supprimer les signalements de contrôles routiers via les applications d'aide à la conduite.

Compte tenu des difficultés techniques inhérentes à ce projet, certaines applications d'aide à la conduite risquent de devoir cesser tout signalement et in fine, tout fonctionnement.

Sur le plan juridique, les libertés d'expression, de communiquer et d'informer s'en trouvent très touchées.

Décidée à faire barrage à cette mesure, la Ligue de Défense des Conducteurs vous transmet le projet d'avis circonstancié ci-joint.

Je reste à votre disposition, notamment dans le cadre d'un rendez-vous, pour toute information complémentaire liée à ce projet de décret.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pierre-Olivier Cavey

Directeur des études et des campagnes

Ligue de Défense des Conducteurs

tél : 0143954320