Détails de la notification

Décret portant interdiction de diffuser par l’intermédiaire des services électronique d’aide à la conduite ou à la navigation tout message de nature à signaler les opérations de police dans certains périmètres

Numéro de notification: 2017/160/F (France)
Date de réception: 24/04/2017
Fin de la période de statu quo: 25/07/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2017) 01038
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2017/0160/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701038.DA)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2017 0160 F DA 24-04-2017 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – France
Téléphone : 01 49 27 49 27
Mel : ai4-ai-dscr@interieur.gouv.fr


4. Numéro de notification
2017/0160/F - SERV


5. Titre
Dekret om forbud mod udsendelse via elektroniske kørsels- eller navigationshjælpetjenester af enhver meddelelse, der kan oplyse om politiets operationer i visse områder


6. Produits concernés
Elektroniske kørsels- eller navigationshjælpetjenester


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Formålet med forslaget til dekret er at forbyde udsendelse via enhver elektronisk kørsels- eller navigationshjælpetjeneste (bl.a. apps til smartphones, GPS, websteder og sociale netværk) af enhver meddelelse eller angivelse, der giver brugerne af tjenesten mulighed for at blive bekendt med, hvor ordensmagten befinder sig inden for visse områder, og som vil kunne skade den effektive udførelse af færdselspolitiets eller kriminalpolitiets arbejde.
Disse områder, som regeringen meddeler udbyderne af disse elektroniske tjenester, bliver de områder, hvor der skal finde visse følsomme kontroller sted, navnlig i forbindelse med bekæmpelse af terror eller organiseret kriminalitet, færdselssikkerhedsindsatser, eftersøgning af undslupne fanger eller bortførte personer. Disse områder vil således kun omfatte de meste følsomme kontroller og vil kun kunne dække 20 km. Forbuddet må ikke overstige 24 timer.
Til formålet indføres ved dekretforslaget en artikel R. 131-1 i færdselsloven. En sanktion (for forseelser af femte klasse) vil blive idømt udbydere, som ikke overholder disse nye bestemmelser.


9. Bref exposé des motifs
Fordele for den indre sikkerhed:
Der forventes en gavnlig virkning for den indre sikkerhed. Oplysninger om ordensmagten via kørselshjælpetjenester kan nemlig have en skadelig virkning for visse situationer, hvor ordensmagten skal være diskret for at kunne udføre sin opgave. Det er f.eks. tilfældet ved opgaver i forbindelse med bekæmpelsen af terror eller organiseret kriminalitet, bortførelsesalarmordningen eller eftersøgning af undslupne fanger.

Fordele for færdselssikkerheden:
Der forventes en gavnlig virkning for færdselssikkerheden. Oplysninger om, at ordensmagten foretager spiritus- eller narkotikakontroller, får nemlig visse spiritus- eller narkotikapåvirkede trafikanter til at ændre rute for at undgå kontrollerne. Derfor hæmmer disse oplysninger en effektiv bekæmpelse af spirituskørsel eller kørsel efter indtagelse af stoffer og de ulykker, der er forbundet hermed.
I 2015 blev 866 personer dræbt og 3 296 personer kvæstet og indlagt på hospital efter en spiritusulykke i Frankrig ifølge en opgørelse fra det statslige nationale færdselssikkerhedsobservatorium ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière). 501 personer blev dræbt og 1 623 kvæstet og indlagt på hospital efter en ulykke med en fører, der havde indtaget stoffer.
Dødsofre for spiritusulykker udgør 31 % af dødsofrene for ulykker, hvor førerens alkoholpromille er kendt. Dødsofrene for ulykker, hvor en fører var påvirket af stoffer, udgør 23 % af dødsofrene for ulykker, hvor resultatet af narkotikatesten er kendt.


10. Documents de Référence - Textes de base
Der foreligger ingen referencetekst


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nej


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nej


14. Mesures fiscales
Nej


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspekt

Nej, udkastet er ikke en teknisk bestemmelse eller en overensstemmelsesvurdering

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement votre opinion sur toute notification donnée.
En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


fr
  Ligue de Défense des Conducteurs on 04-07-2017
Cliquer pour afficher

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne,

Le 24 avril dernier, le ministre de l'intérieur français vous adressé un projet de décret (n°2017/160/F) visant à supprimer les signalements de contrôles routiers via les applications d'aide à la conduite.

Compte tenu des difficultés techniques inhérentes à ce projet, certaines applications d'aide à la conduite risquent de devoir cesser tout signalement et in fine, tout fonctionnement.

Sur le plan juridique, les libertés d'expression, de communiquer et d'informer s'en trouvent très touchées.

Décidée à faire barrage à cette mesure, la Ligue de Défense des Conducteurs vous transmet le projet d'avis circonstancié ci-joint.

Je reste à votre disposition, notamment dans le cadre d'un rendez-vous, pour toute information complémentaire liée à ce projet de décret.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pierre-Olivier Cavey

Directeur des études et des campagnes

Ligue de Défense des Conducteurs

tél : 0143954320