Détails de la notification

Décret portant interdiction de diffuser par l’intermédiaire des services électronique d’aide à la conduite ou à la navigation tout message de nature à signaler les opérations de police dans certains périmètres

Numéro de notification: 2017/160/F (France)
Date de réception: 24/04/2017
Fin de la période de statu quo: 25/07/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2017) 01038
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2017/0160/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701038.CS)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2017 0160 F CS 24-04-2017 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – France
Téléphone : 01 49 27 49 27
Mel : ai4-ai-dscr@interieur.gouv.fr


4. Numéro de notification
2017/0160/F - SERV


5. Titre
Dekret, kterým se zakazuje šíření zpráv jakkoli oznamujících policejní operace v určitých okruzích prostřednictvím elektronických služeb pomoci při řízení a navigace


6. Produits concernés
Elektronické služby pomoci při řízení a navigace


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Cílem tohoto návrhu dekretu je zakázat podávání jakýchkoli zpráv nebo informací v rámci elektronických služeb pomoci při řízení a navigace (zvláště pak pomocí aplikací pro chytré telefony, GPS, internetových stránek, sociálních sítí), díky kterým by se uživatelé těchto služeb mohli dozvědět o místech, na kterých v určitých okruzích zasahují pořádkové síly, což by mohlo zmařit probíhající operace správní policie pro bezpečnost silničního provozu nebo soudní policie.
Mezi tyto okruhy, které vláda sdělí provozovatelům daných elektronických služeb, budou patřit ty, ve kterých budou prováděny některé citlivé kontroly, obzvláště v rámci boje proti terorismu nebo organizovanému zločinu, akce v oblasti bezpečnosti silničního provozu, pátrání po uprchlých zadržených osobách nebo unesených osobách. Tyto okruhy tedy budou stanoveny jen v případě těch nejcitlivějších kontrol a nebudou se rozkládat na více než dvaceti kilometrech. Zákaz nesmí platit déle než čtyřiadvacet hodin.
Za tímto účelem se prostřednictvím tohoto dekretu do silničního zákoníku vkládá článek R. 131-1. Provozovatelům, kteří nebudou dodržovat tato nová ustanovení, bude vyměřen postih (přestupek pátého stupně).


9. Bref exposé des motifs
Otázky vnitřní bezpečnosti:
Očekává se příznivý dopad na vnitřní bezpečnost. Je zřejmé, že signalizace přítomnosti pořádkových sil prostřednictvím systémů pomoci při řízení a navigace může mít nežádoucí dopady v případě některých akcí, u nichž je pro jejich úspěšné provedení zapotřebí, aby se o přítomnosti pořádkových sil nevědělo. Platí to například v případě akcí v rámci boje proti terorismu nebo organizovanému zločinu, systému „upozornění na únosy“ nebo hledání uprchlých zadržených osob.

Otázky silniční bezpečnosti:
Očekává se příznivý dopad na silniční bezpečnost. Kvůli oznamování akcí pořádkových sil provádějících kontroly na alkohol nebo omamné látky mají někteří účastníci silničního provozu, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, možnost změnit trasu své jízdy s cílem vyhnout se těmto kontrolám. Ve svém důsledku tato oznámení maří snahu o potírání řízení v opilosti a pod vlivem omamných látek a tedy i o boj proti nehodám, které s tím souvisejí.
V roce 2015 došlo ve Francii podle zprávy Národní meziresortní observatoře pro bezpečnost silničního provozu (ONISR) k usmrcení 866 osob a zranění a hospitalizaci 3296 osob následkem nehod, u kterých figurovali řidiči pod vlivem alkoholu. V důsledku nehod, kterých se zúčastnili řidiči pod vlivem omamných látek, došlo k usmrcení 501 osob a zranění a hospitalizaci 1623 osob.
Osoby usmrcené v důsledku nehod, u kterých figurovali řidiči pod vlivem alkoholu, představují 31 % ze všech osob usmrcených při nehodách, u kterých je známa přítomnost alkoholu v krvi u osob do těchto nehod zapojených. Osoby usmrcené při nehodách, u kterých figurovali řidiči pod vlivem omamných látek, představují 23% ze všech osob usmrcených při smrtelných nehodách se známým výsledkem na přítomnosti omamných látek.


10. Documents de Référence - Textes de base
Neexistují žádné referenční texty


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ne


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ne


14. Mesures fiscales
Ne


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Hledisko TBT

Ne - Návrh není technickým předpisem ani posouzením shody

Hledisko SPS

Ne - Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement votre opinion sur toute notification donnée.
En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


fr
  Ligue de Défense des Conducteurs on 04-07-2017
Cliquer pour afficher

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne,

Le 24 avril dernier, le ministre de l'intérieur français vous adressé un projet de décret (n°2017/160/F) visant à supprimer les signalements de contrôles routiers via les applications d'aide à la conduite.

Compte tenu des difficultés techniques inhérentes à ce projet, certaines applications d'aide à la conduite risquent de devoir cesser tout signalement et in fine, tout fonctionnement.

Sur le plan juridique, les libertés d'expression, de communiquer et d'informer s'en trouvent très touchées.

Décidée à faire barrage à cette mesure, la Ligue de Défense des Conducteurs vous transmet le projet d'avis circonstancié ci-joint.

Je reste à votre disposition, notamment dans le cadre d'un rendez-vous, pour toute information complémentaire liée à ce projet de décret.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pierre-Olivier Cavey

Directeur des études et des campagnes

Ligue de Défense des Conducteurs

tél : 0143954320