Kaupan teknisten esteiden torjuminen

"Älä anna esteiden hidastaa menestystäsi".

Menestys on erittäin tärkeää liiketoiminnassasi. Menestyäksesi yrität havaita esteet ennen kuin ne vaikuttavat haitallisesti. Samasta periaatteesta on kyse sisämarkkinoiden teknisten esteiden tapauksessa.

Direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisen menettelyn tavoitteena on esteiden luomisen ehkäiseminen sisämarkkinoilla ennen esteiden toteutumista. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista lainsäädäntöön liittyvistä hankkeistaan komissiolle, joka analysoi kyseiset hankkeet EU:n lainsäädännön kannalta. Jäsenvaltiot osallistuvat tasavertaisesti komission kanssa tähän menettelyyn ja voivat myös antaa lausuntoja ilmoitetuista luonnoksista.

Teknisten määräysten TRIS-tietokanta:

Direktiivin 2015/1535 mukainen menettely on siten myös väline komission ja jäsenvaltioiden väliselle vuoropuhelulle, jossa käyttäjät voivat esittää näkemyksiään.


Pikahaku

Ilmoitukset viimeksi kuluneiden ajalta: 7 päivää

Diaesitys       Lista

Ruotsi Ruotsi - 23/02/2018
[SV] Förslag till förordningar om ändringar i förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och i förordning (1[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Suomi Suomi - 22/02/2018
Katsastustoimintaa koskevista tarkemmista määräyksistä annetun määräyksen muuttaminen

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ruotsi Ruotsi - 22/02/2018
[SV] Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatse[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Suomi Suomi - 22/02/2018
Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista annetun määräyksen muuttaminen

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ruotsi Ruotsi - 22/02/2018
[SV] Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats [[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Viro Viro - 22/02/2018
[ET] "Nende loomaliikide ja alamliikide loetelu, kuhu kuuluvaid loomi on lubatud loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjon[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Belgia Belgia - 23/02/2018
[FR] Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produ[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Bulgaria Bulgaria - 22/02/2018
[BG] Проект на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи. [BG]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta - 19/02/2018
Älymittareiden käyttöönottoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskeva ohjelma: ilmoitus älymittareita käyttävää sähkön- ja kaas[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ruotsi Ruotsi - 20/02/2018
[SV] Föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare [SV]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Postituslista

Tästä päivästä lähtien voit käyttää automaattista ilmoitusjärjestelmäämme liittymällä vähintään yhteen ilmoitusluokkaan. TRIS ilmoittaa sinulle automaattisesti sähköpostitse heti, kun valitsemaasi luokkaan tai valitsemiisi luokkiin on saapunut uusi tiedoksiannettu teksti.

LIITY NYT

Oletko jo liittynyt? Helppo liittymisen hallinta tai peruuttaminen.