Kaupan teknisten esteiden torjuminen

"Älä anna esteiden hidastaa menestystäsi".

Menestys on erittäin tärkeää liiketoiminnassasi. Menestyäksesi yrität havaita esteet ennen kuin ne vaikuttavat haitallisesti. Samasta periaatteesta on kyse sisämarkkinoiden teknisten esteiden tapauksessa.

Direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisen menettelyn tavoitteena on esteiden luomisen ehkäiseminen sisämarkkinoilla ennen esteiden toteutumista. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista lainsäädäntöön liittyvistä hankkeistaan komissiolle, joka analysoi kyseiset hankkeet EU:n lainsäädännön kannalta. Jäsenvaltiot osallistuvat tasavertaisesti komission kanssa tähän menettelyyn ja voivat myös antaa lausuntoja ilmoitetuista luonnoksista.

Teknisten määräysten TRIS-tietokanta:

Direktiivin 2015/1535 mukainen menettely on siten myös väline komission ja jäsenvaltioiden väliselle vuoropuhelulle, jossa käyttäjät voivat esittää näkemyksiään.


Pikahaku

Ilmoitukset viimeksi kuluneiden ajalta: 7 päivää

Diaesitys       Lista

Ranska Ranska - 19/03/2019
[FR] Arrêté portant application du décret relatif au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemba[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Kroatia Kroatia - 20/03/2019
[HR] Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda [HR]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Slovakia Slovakia - 20/03/2019
[SK] Návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov [SK]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Irlanti Irlanti - 21/03/2019
[EN] Amendments to the Medicinal Products (Control of Manufacture) Regulations 2007 to provide for certain measures to help m[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Slovenia Slovenia - 19/03/2019
[SL] Tehnična smernica TSG-N-003:2019 [SL]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Slovenia Slovenia - 19/03/2019
[SL] Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele [SL]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Slovenia Slovenia - 19/03/2019
[SL] Tehnična smernica TSG-N-002:2019 [SL]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Saksa Saksa - 19/03/2019
[DE] Dritte Verordnung zur Änderung der Düngemittelverordnung [DE]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Irlanti Irlanti - 21/03/2019
[EN] Amendment to the Medicinal Products (Control of Placing on the Market) Regulations to enable the importation of an exemp[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Irlanti Irlanti - 21/03/2019
[EN] Amendments to the Medicinal Products (Control of Wholesale Distribution) Regulations 2007 to provide for certain measure[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Slovenia Slovenia - 19/03/2019
[SL] Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah [SL]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ranska Ranska - 19/03/2019
[FR] Décret relatif au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages [FR]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Kreikka Kreikka - 18/03/2019
Korkeimman kemianneuvoston päätös nro 3/2019 ”Autojen polttoaineet – Bensiiniin sekoitettuna käytettävä biomassasta saatu eta[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Puola Puola - 21/03/2019
[PL] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publiczn[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Postituslista

Tästä päivästä lähtien voit käyttää automaattista ilmoitusjärjestelmäämme liittymällä vähintään yhteen ilmoitusluokkaan. TRIS ilmoittaa sinulle automaattisesti sähköpostitse heti, kun valitsemaasi luokkaan tai valitsemiisi luokkiin on saapunut uusi tiedoksiannettu teksti.

LIITY NYT

Oletko jo liittynyt? Helppo liittymisen hallinta tai peruuttaminen.