Kaupan teknisten esteiden torjuminen

"Älä anna esteiden hidastaa menestystäsi".

Menestys on erittäin tärkeää liiketoiminnassasi. Menestyäksesi yrität havaita esteet ennen kuin ne vaikuttavat haitallisesti. Samasta periaatteesta on kyse sisämarkkinoiden teknisten esteiden tapauksessa.

Direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisen menettelyn tavoitteena on esteiden luomisen ehkäiseminen sisämarkkinoilla ennen esteiden toteutumista. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista lainsäädäntöön liittyvistä hankkeistaan komissiolle, joka analysoi kyseiset hankkeet EU:n lainsäädännön kannalta. Jäsenvaltiot osallistuvat tasavertaisesti komission kanssa tähän menettelyyn ja voivat myös antaa lausuntoja ilmoitetuista luonnoksista.

Teknisten määräysten TRIS-tietokanta:

Direktiivin 2015/1535 mukainen menettely on siten myös väline komission ja jäsenvaltioiden väliselle vuoropuhelulle, jossa käyttäjät voivat esittää näkemyksiään.


Pikahaku

Ilmoitukset viimeksi kuluneiden ajalta: 7 päivää

Diaesitys       Lista

Espanja Espanja - 14/09/2018
Luonnos kuninkaan asetukseksi jäähdytyslaitteita ja niiden teknisiä lisäohjeita koskevan turvallisuussäädöksen hyväksymisestä[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ranska Ranska - 20/09/2018
[FR] Arrêté modifiant l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Espanja Espanja - 14/09/2018
Luonnos alueellisen talouskehitys- ja infrastruktuuriministerin ja alueellisen terveysministerin määräykseksi kasviperäisten [...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ranska Ranska - 18/09/2018
[FR] Arrêté modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contr[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Espanja Espanja - 14/09/2018
Luonnos asetukseksi Baskimaan itsehallintoalueen yleisen pelimääräyksen muuttamisesta.

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Puola Puola - 17/09/2018
Luonnos maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan ministerin määräykseksi perunoiden kaupallista laatua koskevista [...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Saksa Saksa - 19/09/2018
[DE] Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter [...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta - 17/09/2018
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2019 farmakopea

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Espanja Espanja - 14/09/2018
Luonnos määräykseksi siviilikäytössä olevien lentokoneiden polttoaineensyöttöä koskevien teknisten määräysten hyväksymisestä.

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Espanja Espanja - 14/09/2018
Luonnos alueellisen talouskehitys- ja kilpailukykyministerin ja alueellisen terveysministerin määräykseksi leipomo-, konditor[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta - 17/09/2018
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2019 farmakopea (eläinlääketiede)

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Suomi Suomi - 20/09/2018
Traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen, muiden kuin autoon kytkettäväksi tarkoitettujen hi[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta - 17/09/2018
Luonnos laiksi rakennustuotteista ja niiden käytöstä rakennuksissa sekä tiettyjen lakien muuttamisesta

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 20/09/2018
[DE] AMA-Gütesiegel-Richtlinie Legehennenhaltung [DE]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Espanja Espanja - 14/09/2018
Luonnos määräykseksi tiettyihin mittauslaitteisiin sovellettavasta valtion metrologisesta valvonnasta.

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Postituslista

Tästä päivästä lähtien voit käyttää automaattista ilmoitusjärjestelmäämme liittymällä vähintään yhteen ilmoitusluokkaan. TRIS ilmoittaa sinulle automaattisesti sähköpostitse heti, kun valitsemaasi luokkaan tai valitsemiisi luokkiin on saapunut uusi tiedoksiannettu teksti.

LIITY NYT

Oletko jo liittynyt? Helppo liittymisen hallinta tai peruuttaminen.