Kaupan teknisten esteiden torjuminen

"Älä anna esteiden hidastaa menestystäsi".

Menestys on erittäin tärkeää liiketoiminnassasi. Menestyäksesi yrität havaita esteet ennen kuin ne vaikuttavat haitallisesti. Samasta periaatteesta on kyse sisämarkkinoiden teknisten esteiden tapauksessa.

Direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisen menettelyn tavoitteena on esteiden luomisen ehkäiseminen sisämarkkinoilla ennen esteiden toteutumista. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista lainsäädäntöön liittyvistä hankkeistaan komissiolle, joka analysoi kyseiset hankkeet EU:n lainsäädännön kannalta. Jäsenvaltiot osallistuvat tasavertaisesti komission kanssa tähän menettelyyn ja voivat myös antaa lausuntoja ilmoitetuista luonnoksista.

Teknisten määräysten TRIS-tietokanta:

Direktiivin 2015/1535 mukainen menettely on siten myös väline komission ja jäsenvaltioiden väliselle vuoropuhelulle, jossa käyttäjät voivat esittää näkemyksiään.


Pikahaku

Ilmoitukset viimeksi kuluneiden ajalta: 7 päivää

Diaesitys       Lista

Portugali Portugali - 13/07/2018
[PT] Legislação que estabelece limites máximos para o teor de sal no pão. [PT]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Norja Norja - 12/07/2018
[EN] Proposed Regulation concerning amendments to the Regulations on the construction of mobile offshore units. [EN]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Tanska Tanska - 17/07/2018
[DA] Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning [DA]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Saksa Saksa - 11/07/2018
[DE] Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 49 "Feuerwehren", Entwurf Stand 05.02.2018 [DE]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 11/07/2018
[DE] Gesetz vom ..., mit dem das Tiroler Jugendförderungs- und Jugendschutzgesetz geändert wird [DE]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Suomi Suomi - 11/07/2018
Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 12/07/2018
[DE] RVS 05.02.13 Verkehrsführung, Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen und Ankündigungen, Beschilderung und Wegweisung auf Aut[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ranska Ranska - 17/07/2018
[FR] Décret relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transm[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Unkari Unkari - 13/07/2018
[HU] A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) módosítása [HU]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ranska Ranska - 16/07/2018
[FR] Arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l’objet d’une [...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ruotsi Ruotsi - 11/07/2018
[SV] Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organis[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Bulgaria Bulgaria - 11/07/2018
[BG] Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Belgia Belgia - 12/07/2018
[FR] Arrêté royal rendant obligatoire le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, l[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Belgia Belgia - 13/07/2018
[NL] Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Bulgaria Bulgaria - 13/07/2018
[BG] ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА [BG]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta - 11/07/2018
[EN] Excise duty on mid-strength cider [EN]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 12/07/2018
[DE] RVS 05.02.11 Verkehrsführung, Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen und Ankündigungen, Anforderungen und Aufstellung [DE]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Slovakia Slovakia - 13/07/2018
[SK] Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti [...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Latvia Latvia - 10/07/2018
[LV] Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu a[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ranska Ranska - 11/07/2018
[FR] Arrêté portant extension d’un accord interprofessionnel conclu dans le cadre du Comité national interprofessionnel de l[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Kreikka Kreikka - 16/07/2018
[EL] Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού για τον καθορισμό εθνικών απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σ[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Postituslista

Tästä päivästä lähtien voit käyttää automaattista ilmoitusjärjestelmäämme liittymällä vähintään yhteen ilmoitusluokkaan. TRIS ilmoittaa sinulle automaattisesti sähköpostitse heti, kun valitsemaasi luokkaan tai valitsemiisi luokkiin on saapunut uusi tiedoksiannettu teksti.

LIITY NYT

Oletko jo liittynyt? Helppo liittymisen hallinta tai peruuttaminen.