Kaupan teknisten esteiden torjuminen

"Älä anna esteiden hidastaa menestystäsi".

Menestys on erittäin tärkeää liiketoiminnassasi. Menestyäksesi yrität havaita esteet ennen kuin ne vaikuttavat haitallisesti. Samasta periaatteesta on kyse sisämarkkinoiden teknisten esteiden tapauksessa.

Direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisen menettelyn tavoitteena on esteiden luomisen ehkäiseminen sisämarkkinoilla ennen esteiden toteutumista. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista lainsäädäntöön liittyvistä hankkeistaan komissiolle, joka analysoi kyseiset hankkeet EU:n lainsäädännön kannalta. Jäsenvaltiot osallistuvat tasavertaisesti komission kanssa tähän menettelyyn ja voivat myös antaa lausuntoja ilmoitetuista luonnoksista.

Teknisten määräysten TRIS-tietokanta:

Direktiivin 2015/1535 mukainen menettely on siten myös väline komission ja jäsenvaltioiden väliselle vuoropuhelulle, jossa käyttäjät voivat esittää näkemyksiään.


Pikahaku

Ilmoitukset viimeksi kuluneiden ajalta: 7 päivää

Diaesitys       Lista

Suomi Suomi - 10/06/2019
Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä elintarviketurvallisuusriskeistään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvosto[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta - 13/06/2019
[CS] Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C096-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stan[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Kreikka Kreikka - 12/06/2019
[EL] Σχέδιο Απόφασης "Όροι κυκλοφορίας παιδικών επίπλων ύπνου και ειδών συνοδευτικού εξοπλισμού αυτών" [EL]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ranska Ranska - 14/06/2019
[FR] Arrêté relatif aux conditions d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique pour la gamme d’usages « amateur » [FR]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Suomi Suomi - 11/06/2019
Katsastustoimipaikan tilat ja laitteet

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Tanska Tanska - 12/06/2019
[DA] Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg [DA]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ruotsi Ruotsi - 13/06/2019
[SV] Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter [S[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Viro Viro - 14/06/2019
[ET] Tubakaseaduse muutmise eelnõu [ET]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 13/06/2019
[DE] AMA-Gütesiegel-Richtlinie Frischeier [DE]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Alankomaat Alankomaat - 17/06/2019
[NL] Plastic Pact NL. [NL]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Norja Norja - 12/06/2019
[EN] Draft regulation on the technical conditions for cash registers [EN]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Puola Puola - 11/06/2019
[PL] Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściw[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ranska Ranska - 13/06/2019
[FR] Ordonnance réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard [FR]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Espanja Espanja - 14/06/2019
[ES] Proyecto de real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se [...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Norja Norja - 12/06/2019
[EN] Proposed regulation related to bookkeeping and reproduction of electronically recorded information in standardised form [...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Postituslista

Tästä päivästä lähtien voit käyttää automaattista ilmoitusjärjestelmäämme liittymällä vähintään yhteen ilmoitusluokkaan. TRIS ilmoittaa sinulle automaattisesti sähköpostitse heti, kun valitsemaasi luokkaan tai valitsemiisi luokkiin on saapunut uusi tiedoksiannettu teksti.

LIITY NYT

Oletko jo liittynyt? Helppo liittymisen hallinta tai peruuttaminen.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).As from today you can use our automatic alert system, by subscribing to one or more notification categories. TRIS will automatically notify you via e-mail as soon as a new notified text is received in the category/ies you selected.