Detalle de la notificación

Reglamento que define los requisitos técnicos del sistema técnico de juego en línea - Liquidez compartida

Número de notificación: 2017/2/P (Portugal)
Fecha de recepción: 03/01/2017
Final del periodo de statu quo: 04/04/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pt pt
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2017) 00017
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2017/0002/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700017.SV)

1. Línea de información estructurada
MSG 002 IND 2017 0002 P SV 03-01-2017 P NOTIF


2. Estado miembro
P


3. Servicio responsable
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Servicio de origen
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificación
2017/0002/P - H10


5. Título
Förordning om fastställande av tekniska krav för det tekniska systemet för spel online – delad likviditet


6. Productos afectados
Spel och vadslagning online mellan spelare som är registrerade på en ”.pt”-domän och spelare vars åtkomst upprättas från platser som ligger utanför det portugisiska territoriet och som är registrerade på en annan domän med licenser som utfärdats i jurisdiktioner där spel och vadslagning online och delade likviditetsmarknader är tillåtna enligt lag och/eller respektive tillsynsmyndighet


7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición
-


8. Contenido principal
Förordningens syfte är att fastställa de tekniska kraven för det tekniska spelsystemet när spel och vadslagning online bedrivs på delade likviditetsmarknader.


9. Motivación sucinta
Genom denna förordning strävar man efter att säkerställa att de tekniska spelsystem som används av företag som bedriver spelverksamhet, i enlighet med det rättsliga ramverket för spel och vadslagning online, som godkänts genom lagdekret nr 66/2015 av den 29 april, rapporterar om spelverksamhet som bedrivs med delad likviditet med andra marknader förutom Portugal.


10. Documentos de referencia; textos de base
Hänvisningar till grundtexter: lagdekret nr 66/2015 av den 29 april om godkännande av det rättsliga ramverket för spel och vadslagning online.
Den nämnda grundtexten har översänts till kommissionen genom anmälan 2014/0431/P.
Grundtexterna har översänts inom ramen för en tidigare anmälan: 2014/0431/P


11. Recurso al procedimiento de urgencia
Nej


12. Motivación de la urgencia
-


13. Confidencialidad
Nej


14. Medidas fiscales
Nej


15. Evaluación del impacto
-


16. Aspectos OTC y MSF
TBT-aspekt

Nej – utkastet har inte någon betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – utkastet har inte någon betydande inverkan på internationell handel.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Aportaciones de las partes interesadas

El sitio web de TRIS facilita a cualquier persona u organización el proceso de aportación de comentarios sobre una notificación determinada.
Debido al fin del periodo de statu quo ya no se aceptan aportaciones en relación con esta notificación a través de la página web.


No se han encontrado aportaciones en relación con esta notificación