Detalle de la notificación

Reglamento que define los requisitos técnicos del sistema técnico de juego en línea - Liquidez compartida

Número de notificación: 2017/2/P (Portugal)
Fecha de recepción: 03/01/2017
Final del periodo de statu quo: 04/04/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2017) 00017
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2017/0002/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700017.PL)

1. Línea de información estructurada
MSG 002 IND 2017 0002 P PL 03-01-2017 P NOTIF


2. Estado miembro
P


3. Servicio responsable
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Servicio de origen
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificación
2017/0002/P - H10


5. Título
Rozporządzenie ustanawiające wymogi techniczne dotyczące technicznego systemu gier hazardowych za pośrednictwem internetu – wspólna płynność


6. Productos afectados
Organizowanie zakładów wzajemnych i gier hazardowych za pośrednictwem internetu wśród graczy zarejestrowanych w domenie z rozszerzeniem „pt” oraz graczy uzyskujących dostęp z lokalizacji znajdujących się poza terytorium Portugalii, którzy są zarejestrowani w innej domenie w ramach licencji wydanych w jurysdykcjach, w których dozwolone jest prowadzenie zakładów wzajemnych i gier hazardowych za pośrednictwem internetu oraz wspólna płynność rynków zgodnie z przepisami prawa i/lub właściwego organu regulacyjnego.


7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición
-


8. Contenido principal
Celem rozporządzenia jest zdefiniowanie technicznych wymogów technicznego systemu gier hazardowych w przypadku organizowania zakładów wzajemnych i gier hazardowych za pośrednictwem internetu na zasadzie wspólnej płynności rynków.


9. Motivación sucinta
Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie, by techniczne systemy gier hazardowych operatorów, zgodnie z systemem prawnym dla zakładów wzajemnych i gier losowych za pośrednictwem internetu zatwierdzonym przez dekret z mocą ustawy nr 66/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., raportowały prowadzone gry hazardowe, w przypadku gdy odbywają się one na zasadzie wspólnej płynności z innymi rynkami oprócz Portugalii.


10. Documentos de referencia; textos de base
Odniesienia do tekstów podstawowych: dekret z mocą ustawy nr 66/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zatwierdzający system prawny dla zakładów wzajemnych i gier losowych za pośrednictwem internetu.
Wyżej wymieniony tekst podstawowy został zgłoszony Komisji w ramach notyfikacji 2014/0431/P.
Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszej notyfikacji: 2014/0431/P


11. Recurso al procedimiento de urgencia
Nie


12. Motivación de la urgencia
-


13. Confidencialidad
Nie


14. Medidas fiscales
Nie


15. Evaluación del impacto
-


16. Aspectos OTC y MSF
Aspekty TBT

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Aportaciones de las partes interesadas

El sitio web de TRIS facilita a cualquier persona u organización el proceso de aportación de comentarios sobre una notificación determinada.
Debido al fin del periodo de statu quo ya no se aceptan aportaciones en relación con esta notificación a través de la página web.


No se han encontrado aportaciones en relación con esta notificación