Detalle de la notificación

Reglamento que define los requisitos técnicos del sistema técnico de juego en línea - Liquidez compartida

Número de notificación: 2017/2/P (Portugal)
Fecha de recepción: 03/01/2017
Final del periodo de statu quo: 04/04/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2017) 00017
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2017/0002/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700017.LV)

1. Línea de información estructurada
MSG 002 IND 2017 0002 P LV 03-01-2017 P NOTIF


2. Estado miembro
P


3. Servicio responsable
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Servicio de origen
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificación
2017/0002/P - H10


5. Título
Noteikumi, kas paredz tehniskās prasības attiecībā uz tiešsaistes azartspēļu tehnisko sistēmu — kopīgā likviditāte


6. Productos afectados
Tiešsaistes derības un azartspēles starp spēlētājiem, kas reģistrēti domēnā „pt”, un spēlētājiem, kuru piekļuve nodrošināta citās vietās ārpus Portugāles teritorijas un kuri ir reģistrēti citā domēnā saskaņā ar licencēm, kas izsniegtas jurisdikcijas apgabalos, kuros tiešsaistes derības un azartspēles un tirgu kopīgā likviditāte ir atļauta saskaņā ar tiesību aktiem un/vai kuros to atļāvusi attiecīga regulatīvā iestāde.


7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición8. Contenido principal
Noteikumu mērķis ir noteikt azartspēļu tehniskās sistēmas tehniskās prasības, ko piemēro gadījumos, kad tiešsaistes derības un azartspēles tiek īstenotas, balstoties uz tirgu kopīgo likviditāti.


9. Motivación sucinta
Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt to, ka ar organizētāju azartspēļu tehnisko sistēmu starpniecību saskaņā ar tiesisko regulējumu attiecībā uz tiešsaistes derībām un azartspēlēm, kurš apstiprināts ar 2015. gada 29. aprīļa Dekrētlikumu Nr. 66/2015, tiek ziņots par azartspēļu darbību, ja tā tiek veikta, balstoties uz likviditāti, kas ir kopīga ar citiem tirgiem, kuri nav Portugāles tirgi.


10. Documentos de referencia; textos de base
Atsauce(-es) uz pamatdokumentu(-iem): 2015. gada 29. aprīļa Dekrētlikums Nr. 66/2015, ar ko apstiprina tiesisko regulējumu attiecībā uz tiešsaistes derībām un azartspēlēm.
Par iepriekš minēto pamatdokumentu paziņots Komisijai ar paziņojumu 2014/0431/P.
Pamatdokumenti nosūtīti ar iepriekšēju paziņojumu: 2014/0431/P


11. Recurso al procedimiento de urgencia12. Motivación de la urgencia13. Confidencialidad14. Medidas fiscales15. Evaluación del impacto16. Aspectos OTC y MSF
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Aportaciones de las partes interesadas

El sitio web de TRIS facilita a cualquier persona u organización el proceso de aportación de comentarios sobre una notificación determinada.
Debido al fin del periodo de statu quo ya no se aceptan aportaciones en relación con esta notificación a través de la página web.


No se han encontrado aportaciones en relación con esta notificación