Detalle de la notificación

Reglamento que define los requisitos técnicos del sistema técnico de juego en línea - Liquidez compartida

Número de notificación: 2017/2/P (Portugal)
Fecha de recepción: 03/01/2017
Final del periodo de statu quo: 04/04/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2017) 00017
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2017/0002/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700017.LT)

1. Línea de información estructurada
MSG 002 IND 2017 0002 P LT 03-01-2017 P NOTIF


2. Estado miembro
P


3. Servicio responsable
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Servicio de origen
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificación
2017/0002/P - H10


5. Título
Reglamentas, kuriuo nustatomi nuotolinio lošimo techninei sistemai keliami techniniai reikalavimai. Bendrasis likvidumas


6. Productos afectados
Nuotolinės lažybos ir lošimai tarp žaidėjų, registruotų „pt“ domenu, ir žaidėjų, kurių prieiga yra sukurta vietose už Portugalijos teritorijos ribų ir kurie yra registruoti kitu domenu, veikiančiu pagal leidimą, išduotą kitos jurisdikcijos šalyse, kuriose nuotolinės lažybos ir lošimai bei bendrasis likvidumas yra leidžiami įstatymais ir (arba) juos leidžia atitinkama reguliavimo institucija.


7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición8. Contenido principal
Šiuo reglamentu siekiama nustatyti nuotolinio lošimo techninei sistemai keliamus techninius reikalavimus, kai nuotolinių lažybų ar lošimų organizavimas pagrįstas rinkų bendruoju likvidumu.


9. Motivación sucinta
Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad lošimų organizatorių techninės sistemos, kaip numatyta pagal 2015 m. balandžio 29 d. Dekrete-įstatyme Nr. 66/2015 patvirtintą Nuotolinių lažybų ir lošimų teisinį režimą, praneštų apie lošimų veiklą, jei ji yra vykdoma bendrojo likvidumo pagrindu su kitomis rinkomis nei Portugalijos.


10. Documentos de referencia; textos de base
Nuoroda (-os) į pagrindinį (-ius) tekstą (-us): 2015 m. balandžio 29 d. Dekretas-įstatymas Nr. 66/2015, kuriuo patvirtinamas nuotolinių lažybų ir lošimo teisinis režimas.
Apie šį pagrindinį tekstą buvo pranešta Komisijai pranešimu Nr. 2014/0431/P.
Pagrindiniai tekstai buvo išsiųsti su ankstesniu pranešimu Nr. 2014/0431/P.


11. Recurso al procedimiento de urgencia
Ne


12. Motivación de la urgencia13. Confidencialidad
Ne


14. Medidas fiscales
Ne


15. Evaluación del impacto16. Aspectos OTC y MSF
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas neturi didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas neturi didelės įtakos tarptautinei prekybai.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Aportaciones de las partes interesadas

El sitio web de TRIS facilita a cualquier persona u organización el proceso de aportación de comentarios sobre una notificación determinada.
Debido al fin del periodo de statu quo ya no se aceptan aportaciones en relación con esta notificación a través de la página web.


No se han encontrado aportaciones en relación con esta notificación