Detalle de la notificación

Reglamento que define los requisitos técnicos del sistema técnico de juego en línea - Liquidez compartida

Número de notificación: 2017/2/P (Portugal)
Fecha de recepción: 03/01/2017
Final del periodo de statu quo: 04/04/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pt pt
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2017) 00017
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2017/0002/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700017.FI)

1. Línea de información estructurada
MSG 002 IND 2017 0002 P FI 03-01-2017 P NOTIF


2. Estado miembro
P


3. Servicio responsable
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Servicio de origen
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificación
2017/0002/P - H10


5. Título
Määräys verkossa toteutettavan pelaamisen teknistä järjestelmää koskevien teknisten vaatimusten määrittämisestä – yhteinen maksuvalmius


6. Productos afectados
Verkossa toteutettavat uhkapelit, joita pelataan .pt-verkkotunnuksen alaisuuteen rekisteröityneiden pelaajien ja Portugalin alueen ulkopuolisista paikoista käsin pelaavien ja muiden verkkotunnusten alaisuuteen rekisteröityneiden pelaajien välillä sellaisilla hallintoalueilla myönnettyjen lupien nojalla, joilla verkkopelit ja -vedonlyönnit sekä markkinoiden yhteinen maksuvalmius ovat sallittuja lainsäädännön ja/tai asiasta vastaavan sääntelyelimen ehtojen mukaisesti.


7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición
-


8. Contenido principal
Määräyksen tarkoituksena on määrittää teknisen pelijärjestelmän tekniset vaatimukset, kun verkkopeleissä ja -vedonlyönneissä sovelletaan markkinoiden yhteistä maksuvalmiutta.


9. Motivación sucinta
Tällä määräyksellä pyritään takaamaan, että pelialan toimijoiden teknisillä pelijärjestelmillä voidaan antaa ilmoitukset pelitoiminnasta, kun pelaamista harjoitetaan soveltaen yhteistä maksuvalmiutta Portugalin ulkopuolisten markkinoiden kanssa, verkossa tapahtuvaa uhkapelaamista ja vedonlyöntiä koskevan oikeusjärjestelmän (RJO), sellaisena kuin se on hyväksyttynä 29 päivänä huhtikuuta 2015 annetulla lain tasoisella asetuksella nro 66/2015, säännösten mukaisesti.


10. Documentos de referencia; textos de base
Viittaukset perusteksteihin: Lain tasoinen asetus nro 66/2015, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, verkossa tapahtuvaa uhkapelaamista ja vedonlyöntiä koskevan oikeusjärjestelmän hyväksymisestä.
Mainittu perusteksti on lähetetty komissiolle ilmoituksen 2014/0431/P yhteydessä.
Perustekstit on lähetetty aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2014/0431/P


11. Recurso al procedimiento de urgencia
Ei


12. Motivación de la urgencia
-


13. Confidencialidad
Ei


14. Medidas fiscales
Ei


15. Evaluación del impacto
-


16. Aspectos OTC y MSF
TBT-näkökohdat

EI – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohdat

EI – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Aportaciones de las partes interesadas

El sitio web de TRIS facilita a cualquier persona u organización el proceso de aportación de comentarios sobre una notificación determinada.
Debido al fin del periodo de statu quo ya no se aceptan aportaciones en relación con esta notificación a través de la página web.


No se han encontrado aportaciones en relación con esta notificación