Detalle de la notificación

Reglamento que define los requisitos técnicos del sistema técnico de juego en línea - Liquidez compartida

Número de notificación: 2017/2/P (Portugal)
Fecha de recepción: 03/01/2017
Final del periodo de statu quo: 04/04/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2017) 00017
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2017/0002/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700017.DA)

1. Línea de información estructurada
MSG 002 IND 2017 0002 P DA 03-01-2017 P NOTIF


2. Estado miembro
P


3. Servicio responsable
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Servicio de origen
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificación
2017/0002/P - H10


5. Título
Forskrift om fastlæggelse af de tekniske krav til det tekniske system til onlinespil - delt likviditet


6. Productos afectados
Onlinevæddemål og -spil mellem spillere, der er registreret på "pt"-domænet, samt spillere, som opnår adgang fra lokaliteter uden for det portugisiske område, og som er registreret på et andet domæne under licenser, der er udstedt af andre jurisdiktioner, hvor onlinevæddemål og -spil og delt likviditet af markeder er tilladt i henhold til den pågældende lovgivning og/eller den pågældende reguleringsmyndighed


7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición
-


8. Contenido principal
Forskriften har til formål at fastlægge de tekniske krav til det tekniske system til spil, når onlinevæddemål og -spil drives på en delt likviditet på markedsbasis.


9. Motivación sucinta
Denne forskrift har til formål at sikre, at driftsansvarliges tekniske systemer til spil indrapporterer spilaktivitet i henhold til retsordningen for onlinevæddemål og -spil, som er godkendt ved lovdekret nr. 66/2015 af 29. april 2015, når den gennemføres på baggrund af delt likviditet med andre markeder end Portugal.


10. Documentos de referencia; textos de base
Henvisning(er) til grundtekst(er): lovdekret nr. 66/2015 af 29. april 2015 om godkendelse af retsordningen for onlinevæddemål og -spil.
Den ovennævnte grundtekst blev meddelt Kommissionen ved notifikation 2014/0431/P.
Grundteksterne blev indgivet under en tidligere notifikation: 2014/0431/P.


11. Recurso al procedimiento de urgencia
Nej


12. Motivación de la urgencia
-


13. Confidencialidad
Nej


14. Medidas fiscales
Nej


15. Evaluación del impacto
-


16. Aspectos OTC y MSF
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Aportaciones de las partes interesadas

El sitio web de TRIS facilita a cualquier persona u organización el proceso de aportación de comentarios sobre una notificación determinada.
Debido al fin del periodo de statu quo ya no se aceptan aportaciones en relación con esta notificación a través de la página web.


No se han encontrado aportaciones en relación con esta notificación