Notification Detail

Bekendtgørelse om online væddemål.

Notification Number: 2019/16/DK (Danmark)
Date received: 21/01/2019
End of Standstill: 22/04/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 001

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2019) 00142
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0016/DK - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900142.DA)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2019 0016 DK DA 21-01-2019 DK NOTIF


2. Member State
DK


3. Department Responsible
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
e-mail: notifikationer@erst.dk


3. Originating Department
Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds gade 28
1402 København K
e-mail: JAS@skm.dk


4. Notification Number
2019/0016/DK - H10


5. Title
Bekendtgørelse om online væddemål.


6. Products Concerned
Online væddemål


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Bekendtgørelsen regulerer udbuddet af diverse spil. Ændringerne i bekendtgørelsen vedrører fortrinsvis øget ansvarligt spil/øget forbrugerbeskyttelsen. De materiale ændringer er i bekendtgørelsen markeret med simpel ændringsmarkering (en streg i siden).

Spillemyndighedens certificeringsprogram er en udmøntning af Spillemyndighedens beføjelse til at fastsætte krav til certificering og krav til, hvordan testvirksomheder akkrediteres.

Bekendtgørelsen og certifikationsprogrammet har tidligere været notificeret efter informationsproceduredirektivet.

Vedhæftet er certifikationsprogrammet som bilag, der indeholdende de tekniske krav til det system, som anvendes til kontrol af den enkelte udbyder.


9. Brief Statement of Grounds
Den delvise liberalisering og modernisering af spilmarkedet, med ikrafttrædelse 1. janaur 2012, samt erfaringer med spilmarkedet efter liberalisering i 2012, viser et behov for nye tillag mod spilafhængighed og for øget forbrugerbeskyttelse.

Med de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen fastsættes bl.a. et loft over salgsfremmende foranstaltninger og der stilles bl.a. krav om
- henvisning til Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil på fx spiludbyderens hjemmeside,
- obligatorisk brug af Spillemyndighedens mærkningsordning, så spillererne kan se, at spiludbyderen er godkendt og har en tilladelse fra Spillemyndigheden,
- at der ifm. markedsføring, at der skal oplyses om bl.a. aldersgrænsen for spillet og Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil,
- at spilleren ifm. en onlinespilkonto skal fastsætte en indbetalingsgrænse, inden spil kan påbegyndes og
- at spiludbyderen, ved onlinespil, skal gøre sig bekendt med spillerens spilmønstre og skal træffe foranstaltninger med henblik på at forebygge og forhindre, at spilleren udvikler spilafhængighed.

I certificeringsprogrammet er der foretager strukturelle ændringer og præciseringer.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisninger i grundteksten: Vedhæftet er bekendtgørelsen.
Grundtekster er fremsendt inden for rammerne af en tidligere notifikation: 2011/488/DK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ændringerne i bekendtgørelsen har økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet (spiludbyderne), men de foreslåede ændringer anses for proportionelle i forhold til den øgede forbrugerbeskyttelse – begrænsning af spilafhængighed og beskyttelse af spillerne generelt – som ændringerne medføre.


16. TBT and SPS aspects
WTO-aspekt

NEJ - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.

SPS-aspektet

NEJ - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification