Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2019) 01091
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A SL 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
Uredba z dne ............. o spremembi Uredbe zvezne dežele Koroške o ogrevalnih sistemih


6. Products Concerned
Kurilne naprave, ogrevalni sistemi, naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (motorji in plinske turbine)


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Predloženi osnutek uredbe je namenjen prenosu Direktive (EU) 2015/2193 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak, UL L 313, 28.11.2015 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o srednje velikih kurilnih napravah). Obenem je treba upoštevati predloge na podlagi izvajanja.
Temeljni predpisi za izvajanje določb direktive o srednje velikih kurilnih napravah so bili uvedeni že s prenovitvijo Zakona zvezne dežele Koroške o ogrevalnih sistemih, Deželni UL št. 21/2018. Osnutek uredbe je namenjen natančnejši opredelitvi in določitvi zakonskih predpisov ter prilagoditvi pojmov pravu Unije in zahtevam direktive o srednje velikih kurilnih napravah.


9. Brief Statement of Grounds
Poglavje 1 se nanaša na zahteve za dajanje na trg ogrevalnih naprav z nazivno toplotno močjo do 400 kW. Poglavje o dajanju na trg je bilo treba prenoviti, ker so nacionalni predpisi zastareli že z začetkom veljavnosti pravnih predpisov EU oziroma jih bodo ti nadomestili v naslednjih letih. Parametri oziroma mejne vrednosti, ki niso določeni na ravni EU, ostanejo nespremenjeno v veljavi.
Poglavje 3 zajema mejne vrednosti emisij pri obratovanju. Doslej je bila izvedena razdelitev na kurilne naprave z nazivno toplotno močjo pod 50 kW in kurilne naprave z nazivno toplotno močjo od 50 kW do 2 MW. Ta razdelitev je bila razveljavljena zaradi prilagoditve določbam direktive o srednje velikih kurilnih napravah in predloženega zveznega osnutka uredbe o kurilnih napravah (FAV).
Poleg tega je bil izveden preračun mejnih vrednosti za trdna goriva na 6-odstotno vsebnost kisika (na podlagi direktive o srednje velikih kurilnih napravah). Po drugi strani so dosedanje mejne vrednosti CO pri ogrevalnih napravah na trdna goriva zastarele in so zato nekoliko zmanjšane. Zmanjšanje mejnih vrednosti je bilo izvedeno ob upoštevanju mednarodnih standardov in ob upoštevanju nove omejitve moči, ki zdaj znaša 100 kW vhodne toplotne moči namesto dosedanjih 50 kW nazivne toplotne moči.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklici na osnovna besedila: Zakon zvezne dežele Koroške o ogrevalnih sistemih, Deželni UL št. 1/2014, kakor je bil nazadnje spremenjen z Deželnim UL št. 21/2018


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Sporazum o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Ne – osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification