Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2019) 01091
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A RO 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
Regulament din …………, de modificare a Regulamentului privind instalațiile de încălzire din landul Carintia


6. Products Concerned
Instalații de ardere, instalații de încălzire, centrale termice de cogenerare (motoare și turbine cu gaz)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Prezentul proiect de regulament are ca scop transpunerea Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere (JO L 313, 28.11.2015, p. 1) - denumită în continuare prescurtat: „MCP-RL”. În plus, trebuie să se țină seama de experiența dobândită din punerea în aplicare.
Reglementările de bază pentru punerea în aplicare a cerințelor din MCP-RL au fost elaborate anterior concomitent cu modificarea Legii LGBl nr. 21/2018 privind instalațiile de încălzire din Carintia. Proiectul de regulament are ca scop punerea în aplicare și elaborarea cerințelor legale, precum și adaptarea conceptuală la dreptul Uniunii și la cerințele directivei MCP-RL.


9. Brief Statement of Grounds
Capitolul 1 din proiectul de regulament prevede, de asemenea, cerințele pentru introducerea pe piață a aparatelor de generare a energiei termice cu o putere termică nominală mai mică de 400 kW. Capitolul referitor la introducerea pe piață trebuia să fie modificat, deoarece reglementările naționale au devenit deja caduce ca urmare a intrării în vigoare a legislației UE sau vor fi înlocuite de acestea în următorii câțiva ani. Parametrii sau valorile-limită care nu sunt definite de legislația UE rămân în vigoare.
Capitolul 3 prezintă valorile-limită ale emisiilor generate în timpul funcționării. Până în prezent, o subdiviziune din FA cu o putere termică nominală de 50 kW (NWL) și FA de la 50 kW la 2 MW NWL. Această subdiviziune a fost abrogată în vederea armonizării cu MCP-RL și cu proiectul de regulament actual al Regulamentului privind instalațiile de ardere - FAV al guvernului federal.
În plus, se face o conversie a valorilor-limită pentru combustibilii solizi pentru care se stabilește un conținut de oxigen de 6 % (în conformitate cu MCP-RL). Pe de altă parte, valorile-limită actuale pentru CO2 în cazul aparatelor de generare a energiei termice pe bază de combustibil solid nu mai sunt considerate actualizate și, prin urmare, într-o oarecare măsură, sunt considerate caduce. Reducerea valorilor-limită se realizează în conformitate cu standardele internaționale și ținând seama de noile limite de randament care sunt stabilite în prezent la 100 kW BWL, comparativ cu cele aplicabile anterior cu puterea nominală de generare a energiei termice de 50 kW.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimitere la textele de bază: Legea nr. 1/2014 privind instalațiile de încălzire din Carintia, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Legea LGBl. nr. 21/2018


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Acordul BTC

NU - Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Acordul SPS

NU - Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification