Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2019) 01091
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A MT 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
Regolament ta’ ............., li jemenda r-Regolament ta’ Kärnten dwar l-impjanti tat-tisħin


6. Products Concerned
Impjanti tal-kombustjoni, sistemi tat-tisħin, impjanti tas-sħana u tal-enerġija kkombinati (magni u turbini tal-gass)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
L-abbozz ta’ regolament preżenti jservi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/2193 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta’ ċerti sustanzi niġġiesa fl-arja minn impjanti tal-kombustjoni medji, ĠU Nru L 313(1) tat-28.11.2015 - fil-qosor kif ġej: Regolament MCP. Barra minn hekk għandhom jiġu kkunsidrati s-suġġerimenti ġejjin mill-prattika tal-infurzar.
Ir-regolamenti bażiċi għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tad-Regolament MCP diġà ġew maħluqa bl-emenda għall-Att ta' Kärnten dwar l-impjanti tat-tisħin, Gazzetta tal-Liġi Provinċjali Nru 21/2018. L-abbozz tar-regolament iservi biex jikkonkretizza u jelabora r-rekwiżiti legali kif ukoll l-adattament kunċettwali għad-dritt tal-Unjoni u r-rekwiżiti tad-Regolament MCP.


9. Brief Statement of Grounds
L-ewwel taqsima tal-abbozz tar-regolament fiha rekwiżiti ulterjuri għat-tqegħid fis-suq ta’ ħiters bi ħruġ ta’ sħana nominali (NWL) sa 400 kW. It-taqsima dwar it-tqegħid fis-suq kellha tiġi emendata, minħabba li r-regolamenti nazzjonali diġà kienu skadew bħala riżultat tad-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet legali tal-UE jew se jiġu sostitwiti minnhom fis-snin li ġejjin. Dawk il-parametri jew valuri ta’ limitu li mhumiex definiti mid-dritt tal-UE jibqgħu fis-seħħ.
It-tielet taqsima tinkludi l-limiti tal-emissjonijiet għat-tħaddim. S'issa saret suddiviżjoni f'FA taħt ħruġ ta’ sħana nominali ta’ 50 kW (NWL) u FA minn 50 kW sa 2 MW NWL. Din is-suddiviżjoni tħassret biex tinkiseb approssimazzjoni mar-Regolament MCP u l-abbozz ta’ regolament preżenti tar-regolament dwar l-impjanti tal-kombustjoni - FAV tal-gvern federali.
Barra minn hekk, saret konverżjoni tal-valuri ta’ limitu għal karburanti solidi għal 6 % tal-kontenut ta’ ossiġnu (abbażi tar-Regolament MCP). Min-naħa l-oħra, il-valuri ta’ limitu preċedenti għas-CO għal ħiters tal-fjuwil solidu, fil-frattemp, ġew ikkunsidrati skaduti u għalhekk xi ftit imnaqqsa. It-tnaqqis tal-valuri ta’ limitu sar billi tqiesu l-istandards internazzjonali kif ukoll billi tqieset id-delimitazzjoni tal-enerġija l-ġdida ta’ 100 kW BWL minflok 50 kW NWL li kienet valida s’issa.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza għat-testi bażiċi: Att ta' Kärnten dwar l-impjanti tat-tisħin, Gazzetta tal-Liġi Provinċjali Nru 1/2014, emendat l-aħħar permezz tal-Gazzetta tal-Liġi Provinċjali Nru 21/2018


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification