Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2019) 01091
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A HU 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
.............-i rendelet a fűtőberendezésekről szóló karintiai rendelet módosításáról


6. Products Concerned
Tüzelőberendezések, fűtőberendezések, hőerőművek (motorok és gázturbinák)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
E rendelettervezet a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2193 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban röviden: MCP-irányelv) (HL L 313., 2015.11.28.) átültetésére szolgál. Célja ezenfelül a végrehajtási gyakorlatból származó javaslatok figyelembevétele is.
Az MCP-irányelv előírásainak végrehajtására szolgáló alapvető szabályozást már a fűtőberendezésekről szóló karintiai törvény (LGBl. [tartományi közlöny] 21/2018. sz.) módosítása megteremtette. A rendelettervezet a törvényi előírások konkretizálására és részletesebb meghatározására, valamint az uniós joghoz és az MCP-irányelv követelményeihez való fogalmi igazodásra szolgál.


9. Brief Statement of Grounds
A rendelettervezet 1. szakasza a legfeljebb 400 kW névleges hőteljesítményű fűtőberendezések forgalomba hozatala tekintetében tartalmaz követelményeket. A forgalomba hozatalról szóló szakaszt módosítani kellett, mivel a nemzeti jogszabályok már az uniós jogszabályok hatálybalépésével elavulttá váltak, ill. azok helyébe a következő években az uniós jogszabályok lépnek. Azok a paraméterek, ill. határértékek, amelyeket az uniós jog nem határoz meg, továbbra is érvényben maradnak.
A 3. szakasz az üzemelésre vonatkozó kibocsátási határértékeket tartalmaz. A tüzelőberendezéseket eddig 50 kW alatti névleges hőteljesítményű tüzelőberendezésekre, illetve 50 kW és 2 MW közötti névleges hőteljesítményű tüzelőberendezésekre osztották fel. Ezt a felosztást az MCP-irányelvhez és a tüzelőberendezésekről szóló szövetségi rendelet (FAV) jelen tervezetéhez való közelítés érdekében megszüntették.
Ezenfelül a szilárd tüzelőanyagokra vonatkozó határértékeket 6%-os oxigéntartalomra számították át (az MCP-irányelv alapján). Másrészt a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések eddigi CO-határértékeit időközben idejétmúltnak nyilvánították, és ezeket ezért valamelyest csökkentették. A határértékek csökkentésére a nemzetközi szabványok figyelembevételével, valamint a teljesítményre vonatkozó új határ figyelembevételével (a korábban érvényes 50 kW névleges hőteljesítmény helyett mostantól a 100 kW bruttó hőteljesítmény a határ) került sor.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozás az alapszövegekre: a fűtőberendezésekről szóló karintiai törvény, LGBl. 1/2014. sz., amelyet legutóbb az LGBI. 21/2018. sz. módosított.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
Igen


16. TBT and SPS aspects
TBT-megállapodás

NEM - A tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-megállapodás

NEM - A tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

Nem - A tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification