Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2019) 01091
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A HR 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
Uredba od ............., kojom se izmjenjuje koruška Uredba o uređajima za grijanje


6. Products Concerned
Uređaji za loženje, uređaji za grijanje, kogeneracijska postrojenja (motori i plinske turbine)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Sljedeći Nacrt uredbe služi za provedbu Direktive (EU) 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak, Savezni službeni list, br. L 313, 1 od 28. studenoga 2015. - ukratko: MCP-RL. Nadalje treba uzeti u obzir primjere iz prakse primjene.
Osnovna pravila za provedbu odredbi MCP-RL-a već su stvorena izmjenom koruškog Zakona o uređajima za grijanje, Pokrajinski službeni list br. 21/2018. Nacrt uredbe služi za konkretizaciju i pobliže određivanje zakonskih odredbi, kao i za prilagođavanje pojmova iz zakonodavstva Europske unije i zahtjeva MCP-RL-a.


9. Brief Statement of Grounds
Odjeljak 1. Nacrta uredbe sadrži i zahtjeve za puštanje u rad uređaja za grijanje s nazivnom toplinskom snagom do 400 kW. Odjeljak o stavljanju u promet bilo je potrebno izmijeniti jer su državni propisi već zastarjeli stupanjem na snagu propisa Europske unije, odnosno sljedećih bi godina bili istima izmijenjeni. Svi parametri, odnosno granične vrijednosti koje nisu bile određene zakonima Europske unije ostaju na snazi.
Odjeljak 3. sadrži granične vrijednosti emisije za rad. Prethodno se klasifikacija izvodila u FA uz 50 kW nazivne toplinske snage (NWL) i FA od 50 kW do 2 MW NWL. Ta je klasifikacija ukinuta radi postizanja usklađivanja s propisima MCP-RL i pokrajinskim Nacrtom Uredbe o uređajima za loženje – FAV.
Nadalje se provodi izračun graničnih vrijednosti za kruta goriva na 6 % udjela kisika (sukladno normi MCP-RL). Osim toga, prethodne granične vrijednosti za CO kod uređaja za grijanje za kruta goriva u međuvremenu se ne smatraju sukladne tehnološkom napretku te se smanjuju. Smanjenje graničnih vrijednosti izvedeno je uzimajući u obzir međunarodne norme, kao i nova ograničenja snage od 100 kW toplinske snage goriva umjesto 50 kW nazivne toplinske snage.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Koruški Zakon o uređajima za grijanje, Pokrajinski službeni list br. 1/2014, zadnje izmijenjen Pokrajinskim službenim listom br. 21/2018


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification