Notification Detail

On-Street Residential Chargepoint funding for Local Authorities

Notification Number: 2017/3/UK (United Kingdom)
Date received: 04/01/2017
End of Standstill: 05/01/2017
Fiscal Measures: Yes

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00022
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0003/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700022.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2017 0003 UK HR 04-01-2017 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Energy and Industrial Strategy
Europe Directorate
1 Victoria Street
London, SW1H 0ET

Email: technicalregulations@beis.gov.uk


3. Originating Department
Department for Transport
Office for Low Emission Vehicles (OLEV)
Great Minster House, 33 Horseferry Rd, London SW1P 4DR
Email: olev.enquiries@olev.gsi.gov.uk.


4. Notification Number
2017/0003/UK - T40T


5. Title
Financiranje uličnih točaka punjenja u stambenim naseljima za lokalna tijela


6. Products Concerned
Sustavom bespovratnih sredstava pružit će se podrška korištenju vozila vrlo niske emisije u UK-u pružanjem podrške djelomičnog financiranja (do 75 %) za lokalna tijela za ugradnju točaka punjenja u stambenim naseljima bez namjenskih izvanuličnih parkirališta.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
OLEV-ovim sustavom uličnog punjenja u stambenim naseljima pružit će se do 2,5 milijuna GBP bespovratnih sredstava tijekom 2 financijske godine (studeni 2016. - ožujak 2018.) za lokalna tijela UK-a koja se uspješno prijave za financiranje radi podrške potrebama za infrastrukturom za punjenje električnih vozila (EV) stanovnicima u lokalnim područjima koji nemaju pristup izvanuličnim parkiralištima. Predmetnim će se sredstvima pružiti do 75 % financijskih sredstava za potrebnu lokalnu infrastrukturu.


9. Brief Statement of Grounds
Sustav uličnog punjenja u stambenim naseljima osmišljen je za promicanje korištenja električnih vozila (EV) u UK-u omogućavajući onima bez izvanuličnih parkirališta prijelaz s korištenja konvencionalnih vozila pružanjem podrške infrastrukturi za ulično punjenje u stambenim naseljima, što je ključna prepreka za korištenje električnih vozila. Proširenje tržišta električnih vozila ključno je područje za Ujedinjenu Kraljevinu kako bi ispunila svoje težnje u odnosu na stakleničke plinove (GHG), kako je utvrđeno u dokumentu Ujedinjene Kraljevine „Smjernice za 2050.” i europskom dokumentu „Prijevozni putovi EU-a za stakleničke plinove do 2050.”.

Ova je mjera de facto tehnička specifikacija povezana s fiskalnim ili financijskim mjerama koje utječu na potrošnju proizvoda ili usluga poticanjem usklađenosti s navedenim specifikacijama, zahtjevima ili pravilima (kako je određeno člankom 1. stavkom 1. točkom (f) Direktive 2015/1535/EU) te stoga nije potrebno razdoblje mirovanja.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ne postoji temeljni tekst


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Da


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification