Notification Detail

Rules on the quality of edible salt

Notification Number: 2016/482/SI (Slovenia)
Date received: 13/09/2016
End of Standstill: 14/12/2016 ( 14/03/2017)

Issue of detailed opinion by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2016) 02832
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2016/0482/SI

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602832.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0482 SI MT 13-09-2016 SI NOTIF


2. Member State
SI


3. Department Responsible
Slovenski institut za standardizacijo, Contact point, Smartinska 152, SI – 1000 Ljubljana
tel: +386 1 478 3065, fax: +386 1 478 3098, e-mail: contact@sist.si


3. Originating Department
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Alenka Poljanšek,Tel.: 01/478 93 11, Fax.: 01/478 91 55, e-naslov: apoljansek@gov.si


4. Notification Number
2016/0482/SI - C00A


5. Title
Regoli dwar il-kwalità tal-melħ li jittiekel


6. Products Concerned
Melħ li jittiekel


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ir-Regoli jistabbilixxu l-kundizzjonijiet rigward il-kwalità, it-tikkettar u l-valutazzjoni tal-konformità tal-melħ maħsub għall-konsum mill-bniedem u l-produzzjoni tal-ikel fil-proċess tal-produzzjoni u fis-suq.


9. Brief Statement of Grounds
Il-protezzjoni tal-konsumatur


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza/i għal test(i) bażiku/bażiċi: - Att dwar l-Agrikoltura (Uradni list RS [Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja] Nri 45/08, 57/12 u 90/12 – ZdZPVHVVR [Att li jemenda ċerta liġijiet dwar is-sikurezza tal-ikel, il-mediċina veterinarja u s-saħħa tal-pjanti], 26/14 u 32/15)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Iva

Aspett SPS

Le- l-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification