Notification Detail

Rules on the quality of edible salt

Notification Number: 2016/482/SI (Slovenia)
Date received: 13/09/2016
End of Standstill: 14/12/2016 ( 14/03/2017)

Issue of detailed opinion by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2016) 02832
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2016/0482/SI

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602832.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0482 SI LT 13-09-2016 SI NOTIF


2. Member State
SI


3. Department Responsible
Slovenski institut za standardizacijo, Contact point, Smartinska 152, SI – 1000 Ljubljana
tel: +386 1 478 3065, fax: +386 1 478 3098, e-mail: contact@sist.si


3. Originating Department
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Alenka Poljanšek,Tel.: 01/478 93 11, Fax.: 01/478 91 55, e-naslov: apoljansek@gov.si


4. Notification Number
2016/0482/SI - C00A


5. Title
Taisyklės dėl valgomosios druskos kokybės


6. Products Concerned
Valgomoji druska


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Taisyklėmis nustatytos sąlygos, susijusios su žmonėms vartoti skirtos druskos kokybe, ženklinimu ir atitikties vertinimu bei maisto gamyba gamybos procese ir rinkoje.


9. Brief Statement of Grounds
Vartotojų apsauga


10. Reference Documents - Basic Texts
Nuoroda (-os) į pagrindinį (-ius) tekstą (-us): – Žemės ūkio įstatymas (Slovėnijos Respublikos oficialieji leidiniai Nr. 45/08, Nr. 57/12 ir Nr. 90/12 (įstatymas, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri maisto saugos, veterinarijos ir augalų sveikatos įstatymai), Nr. 26/14 ir Nr. 32/15).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

Taip

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas neturi didelės įtakos tarptautinei prekybai.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification