Notification Detail

Rules on the quality of edible salt

Notification Number: 2016/482/SI (Slovenia)
Date received: 13/09/2016
End of Standstill: 14/12/2016 ( 14/03/2017)

Issue of detailed opinion by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2016) 02832
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2016/0482/SI

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602832.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0482 SI ET 13-09-2016 SI NOTIF


2. Member State
SI


3. Department Responsible
Slovenski institut za standardizacijo, Contact point, Smartinska 152, SI – 1000 Ljubljana
tel: +386 1 478 3065, fax: +386 1 478 3098, e-mail: contact@sist.si


3. Originating Department
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Alenka Poljanšek,Tel.: 01/478 93 11, Fax.: 01/478 91 55, e-naslov: apoljansek@gov.si


4. Notification Number
2016/0482/SI - C00A


5. Title
Söögisoola kvaliteedieeskirjad


6. Products Concerned
Söögisool


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Eeskirjades kehtestatakse toidu tootmiseks ning inimtarbimiseks mõeldud soola kvaliteedi, märgistuse ja vastavushindamise nõuded turul ja tootmisprotsesside raames.


9. Brief Statement of Grounds
Tarbijakaitse


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid: põllumajandusseadus (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne (Uradni list RS) nr 45/08, 57/12 ja 90/12 – ZdZPVHVVR (õigusakt, millega muudetakse teatud toiduohutuse, veterinaarravi ja taimetervise seaduseid), 26/14 ja 32/15)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Jah

SPS-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification