Notification Detail

Rules on the quality of edible salt

Notification Number: 2016/482/SI (Slovenia)
Date received: 13/09/2016
End of Standstill: 14/12/2016 ( 14/03/2017)

Issue of detailed opinion by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2016) 02832
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2016/0482/SI

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602832.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0482 SI DA 13-09-2016 SI NOTIF


2. Member State
SI


3. Department Responsible
Slovenski institut za standardizacijo, Contact point, Smartinska 152, SI – 1000 Ljubljana
tel: +386 1 478 3065, fax: +386 1 478 3098, e-mail: contact@sist.si


3. Originating Department
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Alenka Poljanšek,Tel.: 01/478 93 11, Fax.: 01/478 91 55, e-naslov: apoljansek@gov.si


4. Notification Number
2016/0482/SI - C00A


5. Title
Regler for kvaliteten af spisesalt


6. Products Concerned
Spisesalt


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Reglerne fastlægger betingelserne vedrørende kvalitet, mærkning og overensstemmelsesvurdering af salt beregnet til konsum og fødevareproduktion i produktionsprocessen og på markedet.


9. Brief Statement of Grounds
Forbrugerbeskyttelse.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning(er) til grundtekst(er): - den slovenske landbrugslov (Uradni list RS [Republikken Sloveniens statstidende], nr. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR [lov om ændring af visse love om fødevaresikkerhed, veterinærmedicin og plantesundhed], 26/14 og 32/15).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Ja

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification