Notification Detail

Rules on the quality of edible salt

Notification Number: 2016/482/SI (Slovenia)
Date received: 13/09/2016
End of Standstill: 14/12/2016 ( 14/03/2017)

Issue of detailed opinion by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2016) 02832
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2016/0482/SI

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602832.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0482 SI CS 13-09-2016 SI NOTIF


2. Member State
SI


3. Department Responsible
Slovenski institut za standardizacijo, Contact point, Smartinska 152, SI – 1000 Ljubljana
tel: +386 1 478 3065, fax: +386 1 478 3098, e-mail: contact@sist.si


3. Originating Department
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Alenka Poljanšek,Tel.: 01/478 93 11, Fax.: 01/478 91 55, e-naslov: apoljansek@gov.si


4. Notification Number
2016/0482/SI - C00A


5. Title
Pravidla týkající se jakosti jedlé soli


6. Products Concerned
Jedlá sůl


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Tato pravidla stanoví podmínky týkající se jakosti, označování a posuzování shody soli určené pro lidskou spotřebu a výrobu potravin ve výrobním procesu a na trhu.


9. Brief Statement of Grounds
Ochrana spotřebitele


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz(-y) na základní text(-y): - zákon o zemědělství (Uradni list RS [Úřední věstník Republiky Slovinsko] č. 45/08, 57/12 a 90/12 – ZdZPVHVVR [zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární medicíny a zdraví rostlin], 26/14 a 32/15)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ano

Hledisko SPS

Ne - návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification