Notification Detail

Manual of Contract Documents for Highway Works Series 200 Site clearance

Notification Number: 2015/85/UK (United Kingdom)
Date received: 26/02/2015
End of Standstill: 27/05/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00487
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0085/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500487.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0085 UK HR 26-02-2015 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Highways Agency
Woodlands
Manton Lane
Bedford
MK41 7LW


4. Notification Number
2015/0085/UK - B00


5. Title
Priručnik ugovorne dokumentacije za radove na autocestama
Serija 200 Raščišćavanje terena


6. Products Concerned
Svi proizvodi i usluge koje se uobičajeno upotrebljavaju za izgradnju autocesta i dodatnih struktura na strateškoj mreži brzih cesta Ujedinjene Kraljevine.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Specifikacije za radove na autocestama temelj su ugovorne dokumentacije koju Agencija za autoceste koristi za nove radove na izgradnji i održavanju autocesta na strateškoj mreži brzih cesta Ujedinjene Kraljevine.

Serijom 200 i pratećim Bilješkama sa smjernicama utvrđuje se potreba za Nadzornom organizacijom u pogledu aktivnosti raščišćavanja terena.


9. Brief Statement of Grounds
Korištenje tih dokumenata obvezno je za sve brze ceste u Engleskoj, uključujući autoceste. Drugi Nadzorni odjeli u Ujedinjenoj Kraljevini predviđaju određene izmjene kojima se u obzir uzimaju lokalne prilike.

Ovaj će dokument zamijeniti postojeću Seriju 200 i Bilješke sa smjernicama i zahtijeva upotrijebljene ili reciklirane materijale obuhvaćene usklađenom normom koju im treba dodijeliti uz oznaku CE, dopunjujući opće zahtjeve u skladu sa zakonodavstvom EU-a


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Serija 000 2013/357/UK
Serija 100 2013/359/UK
Serija 500 članak 505., 506.
Serija 600 članak 601., 602., 607., 612., tablica 6/1, tablica 6/4
Serija 1200 članak 1212.18
Serija 3000


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification