Notification Detail

Advice to manufacturers, distributors and users of PPE for protection against synthesised plant protection products

Notification Number: 2015/84/F (France)
Date received: 26/02/2015
End of Standstill: 27/05/2015 ( 27/08/2015)

Issue of comments by: Poland
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00481
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0084/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500481.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0084 F HR 26-02-2015 F NOTIF2. Member State
F


3. Department Responsible
Délégué interministériel aux normes – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Bureau CT3
Direction générale du travail
39-43 Quai André Citroën
75902 Paris
+33 (0) 1 44 38 24 51


4. Notification Number
2015/0084/F - X00M


5. Title
Obavijest proizvođačima, distributerima i korisnicima osobne zaštitne opreme (OZO) namijenjene zaštiti prilikom rukovanja sredstvima za zaštitu bilja


6. Products Concerned
Odjeća za osobnu zaštitu prilikom rukovanja sredstvima za zaštitu bilja


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Odredbama ove obavijesti proizvođačima se želi propisati očekivano djelovanje osobne zaštitne opreme namijenjene rukovateljima i radnicima koji rukuju sredstvima za zaštitu bilja te se predlažu prilagođena ispitivanja za provjeru učinkovitosti. Ove odredbe temelje se na najnovijim tehnološkim postignućima i raspravama održanim u sklopu revizije međunarodne norme ISO 27 065: 2011. Ovi radovi, koji se provode u okviru Bečke konvencije, moraju omogućiti srednjoročno dobivanje usklađene norme; dakle, ove su odredbe prijelazne i vrijede do donošenja takve norme. Nadalje, ovim se odredbama omogućuje utvrđivanje preporuka u području označivanja navedene opreme.


9. Brief Statement of Grounds
Smjernicama EFSA-e koje se odnose na načine postupaka ocjenjivanja izloženosti stručnih osoba koji se provode prije stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja preporuča se uzimanje u obzir zaštite koju jamče odijela koja nose rukovatelji prilikom korištenja sredstava za zaštitu bilja te radnici prilikom ulaska na obrađene površine ili prilikom rukovanja tretiranim kulturama. Ako štiti osobu koja je nosi, takva oprema čini osobnu zaštitnu opremu u smislu Direktive 89/686/EEZ i njezinog prijenosa u francuski Zakon o radu. Kako bi mogla biti stavljena na tržište, ta oprema mora ispunjavati osnovne zahtjeve u smislu zdravlja i sigurnosti koji proizlaze iz navedene Direktive te mora proći postupke ocjenjivanja sukladnosti. Ova oprema namijenjena zaštiti od kemijskih rizika u smislu kategorizacije OZO-a, pripada kategoriji III., zbog čega podliježe postupku EZ pregleda tipa koji se, prema nahođenju proizvođača, provodi u sklopu kontrole proizvodnje, uzimanjem uzoraka ili provjerom sustava osiguranja kvalitete.

Trenutačno važeće usklađene norme koje se odnose na kemijske proizvode u okviru korištenja u industrijskim primjenama nisu dovoljno prilagođene sredstvima za zaštitu bilja. Za njih je potrebno uzeti u obzir složenost sredstava trgovačke formule i specifičnosti namijenjene uporabe.

Do donošenja usklađene norme koja se odnosi na opremu za zaštitu od sredstava za zaštitu bilja na razini Zajednice, francuske vlasti odlučile su predložiti proizvođačima odredbe potrebne za usklađivanje takve opreme na temelju odredbi predloženih u sklopu revizije međunarodne norme ISO 27 065: 2011.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nema temeljnih tekstova


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt je u skladu s međunarodnom normom.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification