Notification Detail

Draft Minister for Infrastructure and Development Regulation amending the Minister for Transport, Construction and Maritime Economy Regulation of 26 June 2012 on the scope and manner of the performance of technical analyses of vehicles and templates for documents used for said analyses.

Notification Number: 2015/74/PL (Poland)
Date received: 19/02/2015
End of Standstill: 20/05/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00410
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0074/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500410.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0074 PL HR 19-02-2015 PL NOTIF2. Member State
PL


3. Department Responsible
Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel. +48-22/693-5407, fax: +48-22/693-4084, e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl


3. Originating Department
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Drogowego,
ul.Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
tel. +48-22/630-12-40, fax +48-22/630-12-02


4. Notification Number
2015/0074/PL - T40T


5. Title
Nacrt Uredbe ministra infrastrukture i razvoja o izmjeni Uredbe ministra prometa, građevine i pomorskog gospodarstva od 26. lipnja 2012. o opsegu i načinu provođenja tehničkih pregleda vozila i predložaka za dokumente koji se koriste za navedene preglede.


6. Products Concerned
Osobna vozila s upravljačem na desnoj strani


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nacrtom se utvrđuju pravila za provođenje periodičnih tehničkih pregleda vozila s upravljačem na desnoj strani koji se provode prije prve registracije vozila unutar Poljske. Vozila s upravljačem na desnoj strani trebaju se prilagoditi prometu na desnoj strani u pogledu svjetala, retrovizora i brzinomjera, što će se provjeriti dijagnostikom za vrijeme tehničkog pregleda određenog vozila. Nadalje, u vozilima koja su prilagođena prometu na lijevoj strani, izvršit će se provjere radi utvrđivanja odgovarajućeg vidnog polja, kao što je definirano novim Prilogom 13. koji je dodan uredbi o tehničkim uvjetima za vozila. Ovim se prilogom utvrđuje najmanje potrebno vidno polje (pogled straga i lijevo) u vanjskom retrovizoru M1 kategorije osobnih vozila koja su svojom strukturom prilagođena prometu na lijevoj strani (s upravljačem na desnoj strani).


Ključne riječi: registracija vozila s upravljačem na desnoj strani, tehnički pregled vozila s upravljačem na desnoj strani.


9. Brief Statement of Grounds
Cilj je nacrta izmjene:

(1) usklađivanje s presudom Suda Europske unije od 20. ožujka 2014.,
Predmet C-639/11,
(2) dopuštanje kretanja vozila s upravljačem na desnoj strani na cestama u Poljskoj

Nova kao i prethodno registrirana vozila kategorije M1 (osobna vozila) kojima je izdana potvrda o odobrenju vozila EU-a prihvatljiva su za dobivanje dopuštenja za vozila koja su svojom strukturom prilagođena prometu na lijevoj strani (s upravljačem na desnoj strani).
U tom pogledu, tehnički su zahtjevi definirani u istovremeno obrađenom nacrtu izmjena uredbe o tehničkim uvjetima vozila i opsegu njihove osnovne opreme.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Uredba ministra prometa, građevine i pomorskog gospodarstva od 26. lipnja 2012. o opsegu i načinu provođenja tehničkih pregleda vozila i predložaka za dokumente koji se koriste za navedene analize. (Zakonodavni list (Dziennik Ustaw), stavke 996 i iz 2013. stavka 1675).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti.

Ne - nacrt je u skladu s međunarodnim normama.

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification