Notification Detail

Draft Minister for Infrastructure and Development Regulation amending the Minister for Infrastructure Regulation of 31 December 2002 on the technical conditions applicable to vehicles and the scope of their essential equipment.

Notification Number: 2015/73/PL (Poland)
Date received: 19/02/2015
End of Standstill: 20/05/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00407
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0073/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500407.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0073 PL HR 19-02-2015 PL NOTIF2. Member State
PL


3. Department Responsible
Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel. +48-22/693-5407, fax: +48-22/693-4084, e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl


3. Originating Department
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Drogowego,
ul.Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
tel. +48-22/630-12-40, fax +48-22/630-12-02


4. Notification Number
2015/0073/PL - T40T


5. Title
Nacrt uredbe ministra infrastrukture i razvoja kojim se izmjenjuje Uredba ministra za infrastrukturu od 31. prosinca 2002. o tehničkim uvjetima primjenjivim na vozila i opsegu njihove osnovne opreme.


6. Products Concerned
Osobna vozila s upravljačem na desnoj strani


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nacrtom se određuju vozila sigurna za promet koja su svojom strukturom prilagođena prometu na lijevoj strani; prihvaćat će se nova i prethodno registrirana osobna vozila kategorije M1 - koja će biti obuhvaćena EC homologacijom vozila.

Ključne riječi: registracija vozila s upravljačem na desnoj strani.


9. Brief Statement of Grounds
Cilj je nacrta izmjene:

(1) usklađivanje s presudom Suda Europske unije od 20. ožujka 2014., Predmet C-639/11,
(2) dopuštanje kretanja vozila s upravljačem na desnoj strani na cestama u Poljskoj.


U suradnji s pravnim osobama koje su ovlaštene za provođenje ispitivanja za tipsko odobrenje, provedena je analiza prethodno navedene presude koja obuhvaća sljedeće zahtjeve o potrebnim tehničkim prilagodbama osobnih vozila: vanjska svijetla automobila, unutarnji retrovizori i brzinomjer, u pogledu njihova prihvaćanja za promet za upravljanje na desnoj strani - navedena se rješenja također temelje na rješenjima koje su dostavile ostale države članice EU-a.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Nacrt uredbe ministra infrastrukture od 31. prosinca 2002. o tehničkim uvjetima primjenjivim na vozila i opsegu njihovih osnovne opreme (Zakonodavni list (Dziennik Ustaw) iz 2013. stavke 951 i 1720).
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2010/0706/PL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti

Ne - nacrt je u skladu s međunarodnim normama.

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification