Notification Detail

Draft of a Nineteenth State Treaty amending State Treaties relating to broadcasting law (Nineteenth State Broadcasting Amendment Treaty)

Notification Number: 2015/719/D (Germany)
Date received: 21/12/2015
End of Standstill: 22/03/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 04007
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0719/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201504007.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0719 D HR 21-12-2015 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 224, 55028 Mainz
Tel. 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2015/0719/D - SERV30


5. Title
Nacrt Devetnaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora o emitiranju radijskih programskih sadržaja (Devetnaesti državni ugovor o emitiranju radijskih programskih sadržaja)


6. Products Concerned
Elektronički informativni i komunikacijski mediji (radijski i televizijski mediji); pod televizijskim medijima pritom se podrazumijevaju sve elektroničke informativne i komunikacijske usluge, pod uvjetom da nisu telekomunikacijske usluge § 3 br. 24 Zakona o telekomunikacijama, koji se sastoje potpuno u prijenosu signala putem telekomunikacijskih mreža ili usluga koje podržavaju telekomunikaciju prema § 3 br. 25 Zakona o telekomunikacijama ili emitiranju radijskih programskih sadržaja prema § 2 pogl. 1 rečenica 1 i 2 državnog ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja i za televizijske medije (Državni ugovor o emitiranju radijskih programskih sadržaja (njem. Rundfunkstaatsvertrag, RStV)).


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Predloženi nacrt državnog ugovora služi za izmjenu državnog ugovora o zaštiti ljudskog dostojanstva i zaštiti maloljetnika u radijskim i televizijskim medijima (zaštita maloljetnika u medijima - državni ugovor, JMStV). On dodatno razvija sustav regulirane samoregulacije na kojem se temelji državni ugovor za zaštitu maloljetnika u medijima. Radi usklađivanja s naprednom medijskom konvergencijom, dodatno se usklađuju propisi iz državnog ugovora o zaštiti maloljetnika u medijima i zakona o zaštiti maloljetnika. Nacrt predviđa dobrovoljnu kategorizaciju s obzirom na dobne skupine za internetske sadržaje koje određuje savezni zakon o zaštiti maloljetnika. Time se nastoji etablirati sustav kategoriziranja sadržaja s obzirom na njihovu dostupnost različitim dobnim skupinama koji obuhvaća sve medije. Kategorizacija s obzirom na dobne skupine u internetskom području treba biti dostupna za sve priznate programe zaštite maloljetnih osoba kako bi skrbnici radi zaštite svoje maloljetne djece mogli instalirati i aktivirati odgovarajuću oznaku. Povrh toga, regulira se obostrano priznavanje kategorija koje regulira ovlašteno nadzorno tijelo na mreži i izvan mreže.


9. Brief Statement of Grounds
U ovom je zakonu riječ o odredbi za medije u području zaštite maloljetnih osoba. Cilj je donijeti konvergentne propise koji omogućuju uvezivanje državnog ugovora o zaštiti maloljetnih osoba u medijima i zakona za zaštiti maloljetnika. Osim toga treba dodatno ojačati nadzorne strukture i nastaviti razvijati sustav koregulirane samoregulacije.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Državni ugovor o zaštiti ljudskog dostojanstva i zaštiti maloljetnika u radijskim i televizijskim programima (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, JMStV; tekst notifikacije br. 2002/293/D), izmijenjen člankom 7 Osmog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži bitne izmjene već notificiranog pravila), člankom 3 Devetog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži bitne izmjene već notificiranog pravila), člankom 4 Desetog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži bitne izmjene već notificiranog pravila) i člankom 2 Trinaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (taj državni ugovor istodobno služi za provedbu Direktive 2007/65/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. za izmjenu Direktive 89/552/EGZ Vijeća za koordinaciju određenih pravnih i administrativnih propisa država članica za djelatnosti televizijskog emitiranja i ne sadrži bitne izmjene već postojećeg pravila); Nacrt obrazloženja državnog zakona za Nacrt Devetnaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za za emitiranje radijskih programskih sadržaja (Devetnaesti državni ugovor za izmjenu ugovora o emitiranju radijskih programskih sadržaja; priloženo).
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2002/0293/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Procjena posljedica ne provodi se u postupku za sklapanje državnog ugovora.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification