Notification Detail

Draft regulation on the design, construction, control and acceptance of waterproofing systems for construction projects

Notification Number: 2015/692/BG (Bulgaria)
Date received: 10/12/2015
End of Standstill: 11/03/2016

bg de en fr
bg
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 03839
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0692/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503839.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0692 BG HR 10-12-2015 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите",
ул. "Славянска" № 8
1000 София
Tel.: +359 2 940 7580
FAX: +359 2 987 8952


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2015/0692/BG - B00


5. Title
Nacrt Uredbe o projektiranju, izgradnji, nadzoru i prihvatu sustava za hidroizolaciju za građevinske projekte


6. Products Concerned
Nacrtom Uredbe utvrđuju se nacionalni zahtjevi za projektiranje, izgradnju, nadzor i prihvat sustava za hidroizolaciju za podzemne dijelove zgrada i objekata, druge konstrukcije, krovove i međukatne podove sanitarnih prostorija u zgradama.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Zahtjevi utvrđeni u nacrtu Uredbe primjenjuju se na projektiranje sustava za hidroizolaciju za nove zgrade i objekte, kao i na projekte u pogledu opsežnih radova obnove, pregradnje, značajnih popravaka i restrukturiranja postojećih zgrada i objekata. Cilj je Uredbom utvrditi najmanje nacionalne zahtjeve za projektiranje, izgradnju, nadzor i prihvat sustava za hidroizolaciju u svrhu jamčenja da se postupkom projektiranja osigurava njihova prikladnost za namijenjenu svrhu te da će se zgradama i objektima upravljati na zaštićen i siguran način. Nacrt Uredbe organiziran je u tri dijela kako slijedi: „Opće odredbe”, „Zahtjevi za projektiranje sustava za hidroizolaciju” i „Zahtjevi za izgradnju, nadzor i prihvat sustava za hidroizolaciju”.
Nacrtom Uredbe ne utvrđuju se tehničke specifikacije za građevne proizvode te stoga ne sadržava posebnu odredbu o uzajamnom priznavanju. S obzirom na upotrijebljene proizvode, člankom 3. nacrta Uredbe upućuje se na zahtjeve Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ, pod uvjetom da su usklađene europske norme ili europske tehničke procjene izdane u pogledu tih proizvoda. Upućuje se i na zahtjeve Uredbe br. RD-02-20-1 iz 2015. o uvjetima i postupku ugradnje građevnih proizvoda u građevinskim radovima u Republici Bugarskoj.
Nacrtom Uredbe predviđeno je stavljanje izvan snage Uredbe br. 2 iz 2008. o projektiranju, izgradnji, nadzoru i prihvatu hidroizolacije i sustava za hidroizolaciju za zgrade i objekte, koja je priopćena Europskoj komisiji pod uputom 2007/386/BG.


9. Brief Statement of Grounds
Nacrtom Uredbe usklađuju se nacionalni zahtjevi za sustave za hidroizolaciju s onima koji su utvrđeni u Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ te onima u Uredbi br. RD-02-20-1 iz 2015. o uvjetima i postupku ugradnje građevnih proizvoda u građevinskim radovima u Republici Bugarskoj (Službeni list br. 14 iz 2015.). Nacrtom Uredbe uzimaju se u obzir zahtjevi utvrđeni u novim usklađenim europskim normama u pogledu građevnih proizvoda i izgradnje hidroizolacije i sustava za hidroizolaciju te u nacionalnim prilozima normama koje su na snazi. Nacrtom Uredbe rješava se potreba, utvrđena pregledom postojeće uredbe, pročišćavanja nacionalnih zahtjeva za projektiranje sustava za hidroizolaciju za cestovne i željezničke mostove i za podove kupaonica s otvorenim tuš-kadama u zgradama, a njime se i dopunjuju zahtjevi za izgradnju, nadzor i prihvat sustava za hidroizolaciju.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon o teritorijalnom planiranju;
Uredba br. RD-02-20-1 iz 2015. o uvjetima i postupku ugradnje građevnih proizvoda u građevinskim radovima u Republici Bugarskoj (Službeni list br. 14 iz 2015.), priopćena pod uputom 2014/278/BG;
Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ

(molimo navedite regulatorne akte koji su izravno i bitno povezani s priopćenim nacrtom;
ako priopćavate akt o izmjeni, počnite s naslovom akta koji se mijenja)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification