Notification Detail

Design Manual for Roads and Bridges HD 38 - CONCRETE SURFACING AND MATERIALS

Notification Number: 2015/682/UK (United Kingdom)
Date received: 07/12/2015
End of Standstill: 08/03/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 03793
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0682/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503793.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0682 UK HR 07-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Highways England
Woodlands
Manton Lane
Bedford
MK41 7LW


4. Notification Number
2015/0682/UK - B00


5. Title
Priručnik za projektiranje cesta i mostova
HD 38 - BETONSKE POVRŠINE I MATERIJALI


6. Products Concerned
Svi proizvodi i usluge koji se uobičajeno koriste za izgradnju autocesta i pomoćnih konstrukcija na mreži strateških magistralnih cesta UK-a.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Priručnikom za projektiranje cesta i mostova pružaju se savjetodavne smjernice i smjernice za projektiranje za radove na autocestama te ga Agencija za autoceste koristi za radove izgradnje novih autocesta i održavanje mreže strateških magistralnih cesta UK-a.

Dokumentom Betonske površine i materijali utvrđuju se zahtjevi Nadzorne organizacije u pogledu projektiranja površina pločnika od izloženog betona


9. Brief Statement of Grounds
Korištenje navedenih dokumenata obvezno je za sve magistralne ceste u Engleskoj, uključujući autoceste. Ostali nadzorni odjeli UK-a uključuju određene izmjene kako bi se uzeli u obzir lokalni uvjeti.

Ovim će se dokumentom zamijeniti postojeći dokument HD 38/94 i osigurati najbolja praksa za izgradnju cesta u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a osiguravajući pritom prikladne razine upravljanja za tijelo nadležno za autoceste.


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2015/083/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification