Notification Detail

Proposed ban on the use of two-component epoxy containing bisphenol A or bisphenol A diglycidyl ether in the moulding of new plastic pipes inside existing water supply pipes

Notification Number: 2015/677/S (Sweden)
Date received: 04/12/2015
End of Standstill: 07/03/2016

Issue of comments by: Austria,Commission,Germany
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 03761
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0677/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503761.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0677 S HR 04-12-2015 S NOTIF


2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm
+46 8 405 10 00
m.registrator@regeringskansliet.se


4. Notification Number
2015/0677/S - B10


5. Title
Predložena zabrana uporabe dvokomponentnog epoksija koji sadržava bisfenol A ili bisfenol A diglicidil eter u oblikovanju novih plastičnih cijevi unutar postojećih vodoopskrbnih cijevi


6. Products Concerned
Dvokomponentni epoksi koji sadržava bisfenol A ili bisfenol A diglicidil eter u oblikovanju novih plastičnih cijevi unutar postojećih vodoopskrbnih cijevi.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Prijedlog znači da se dvokomponentni epoksi koji sadržava bisfenol A ili bisfenol A diglicidil eter ne smije koristiti u oblikovanju novih plastičnih cijevi unutar postojećih vodoopskrbnih cijevi. Dvokomponentni epoksi sastoji se od baze (bisfenol A diglicidil eter) i učvršćivača (često je to amin) koji međusobno reagiraju i tvore epoksi. Za proizvodnju bisfenol A diglicidil etera, početna točka je uvijek bisfenol A. Ostatni sadržaj bisfenola A koji se nalazi u dvokomponentnom epoksiju je često toliko nizak da nije nužno navesti sadržaj bisfenola A kao ostatnog sadržaja u sigurnosno-tehničkom listu. Sadržaj manji od 0,1 % se općenito ne navodi. Zato je važno da su obje tvari obuhvaćene zabranom.

Zabrana se primjenjuje samo na novo postavljanje unutarnjih obloga vodoopskrbnih cijevi, a ne i na vodoopskrbne cijevi koje već imaju postavljenu unutarnju oblogu s dvokomponentnim epoksijem koji sadržava bisfenol A ili bisfenol A diglicidil eter. Zato se predlaže da se zabrana primjenjuje samo na postavljanje unutarnje obloge koje će se vršiti nakon stupanja uredbe na snagu. To znači da nekretnine u kojima je već izvršeno postavljanje unutarnje obloge vodoopskrbnih cijevi neće morati ponovno vršiti te iste radove.


9. Brief Statement of Grounds
Cilj propisa je zabrana uporabe dvokomponentnog epoksija koji sadržava bisfenol A ili bisfenol A diglicidil eter u oblikovanju novih plastičnih cijevi unutar postojećih vodoopskrbnih cijevi. To se čini kako bi se spriječilo ponovno korištenje tih tvari i, na taj način, smanjilo izlaganje toj tvari, prije svega kad se radi o maloj djeci.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ograničenje stavljanja na tržište ili upotrebe kemijskih tvari, pripravaka ili proizvoda
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Uredba (1998:944) o zabrani itd., u određenim slučajevima u vezi s rukovanjem, uvozom i izvozom kemijskih proizvoda


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification