Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom)
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2015) 03689
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK LT 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
2016 m. Kelio ženklų reglamentas (pakeitimas) ir bendrieji nurodymai


6. Products Concerned
Kelio ženklai, eismo signalai ir kelių ženklinimas


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Kelio ženklų reglamente ir bendruosiuose nurodymuose nustatomi kelio ženklai (jie šiame teisės akte apima eismo signalus ir kelių ženklinimą), naudojami Didžiosios Britanijos valstybinės reikšmės keliuose. Projektas, apie kurį pranešta, yra išsami 2002 m. Kelio ženklų reglamento ir bendrųjų nurodymų (su pakeitimais) redakcija, kuriuo bus:
a) leidžiama kelius tvarkančioms vietos įstaigoms naudoti tam tikrus naujus kelio ženklus, eismo signalus ir atlikti kelių ženklinimą;
b) sušvelninami esami ženklų statymo reikalavimai;
c) panaikinami kai kurių ženklų apšvietimo reikalavimai;
d) atnaujinamos nuorodos į Didžiosios Britanijos ir Europos standartus, įskaitant abipusio pripažinimo sąlygos įtraukimą.


9. Brief Statement of Grounds
Pastaraisiais metais buvo apžvelgta JK eismo ženklinimo politika. Atlikus apžvalgą buvo padaryta išvada, kad nacionalinis reglamentas yra reikalingas siekiant užtikrinti nuoseklią eismo ženklinimo sistemą visoje Didžiojoje Britanijoje, bet esamam Kelio ženklų reglamentui ir bendriesiems nurodymams reikalinga peržiūra siekiant užtikrinti, kad jais būtų numatyta reglamentavimo sistema, atspindinti tiek esamus, tiek būsimus reikalavimus. Projektas, apie kurį pranešta, atspindi šios apžvalgos išvadas.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindiniai tekstai buvo pateikti su ankstesniu pranešimu 2014/545/UK.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Taip


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

Ne - projektas neturi didelės įtakos tarptautinei prekybai

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne - projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification