Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom)
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2015) 03689
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK CS 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Nařízení a všeobecné pokyny pro dopravní značky z roku 2016


6. Products Concerned
Dopravní značky, dopravní návěstí a vodorovná dopravní značení.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nařízení a všeobecné pokyny pro dopravní značky předepisují dopravní značky (které pro účely tohoto právního předpisu zahrnují dopravní návěstí a vodorovná dopravní značení) pro použití na veřejných komunikacích ve Velké Británii. Oznamovaný návrh představuje úplnou revizi nařízení a všeobecných pokynů pro dopravní značky z roku 2002 (ve znění pozdějších předpisů), která:
a) povolí silničním správním úřadům pro místní komunikace použití některých nových dopravních značek, návěstí a vodorovných dopravních značení;
b) zmírní některé současné požadavky na umisťování značek;
c) odstraní požadavky na osvětlení v případě některého značení;
d) aktualizuje odkazy na britské a evropské normy, včetně začlenění doložky o vzájemném uznávání.


9. Brief Statement of Grounds
V uplynulých letech byl proveden celkový přezkum politiky dopravního značení ve Velké Británii. Tento přezkum dospěl k závěru, že pro zajištění konzistentního systému dopravního značení po celé Velké Británii jsou nezbytně nutné vnitrostátní právní předpisy, avšak že aktuální nařízení a všeobecné pokyny pro dopravní značky (TSRGD) vyžadují úplnou revizi, aby bylo zajištěno, že poskytují regulační rámec, který odráží současné i budoucí požadavky. Oznamovaný návrh zohledňuje závěry tohoto přezkumu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Základní texty byly zaslány v rámci předchozího oznámení: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Ano


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne - Tento návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod

Hledisko SPS

Ne - Tento návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification