Notification Detail

Draft Minister for the Economy Regulation amending the Regulation on the methods of testing the quality of liquid biofuels

Notification Number: 2015/600/PL (Poland)
Date received: 29/10/2015
End of Standstill: 01/02/2016 ( 02/05/2016)

Issue of detailed opinion by: Finland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 03329
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0600/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201503329.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0600 PL HR 29-10-2015 PL NOTIF2. Member State
PL


3. Department Responsible
Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel. +48-22/693-5407, fax: +48-22/693-4084, e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl


3. Originating Department
Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki,
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel. +48 22/ 693-5671, fax: +48 22/693-4017, e-mail: sekretariatDEO@mg.gov.pl


4. Notification Number
2015/0600/PL - N40E


5. Title
Nacrt Uredbe ministra gospodarstva o izmjeni Uredbe o metodama ispitivanja kvalitete tekućih biogoriva


6. Products Concerned
Tekuća biogoriva


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Trenutačno su metode ispitivanja tekućeg biogoriva definirane Uredbom ministra gospodarstva od 22. travnja 2010. o metodama ispitivanja kvalitete tekućih biogoriva. S obzirom na ispitivanje kvalitete B100, učinjene su sljedeće izmjene (između ostalog):
*dodana je metoda Točke začepljenja filtra za gorivo pri niskim temperaturama (CFPP),
*metode su nadopunjene kako bi obuhvaćale nove metode ispitivanja sadržaja sumpora, fosfora, metilnih i etilnih estera masnih kiselina (koje sadržavaju najmanje četiri dvostruke veze) i vrijednost joda.
S obzirom na ispitivanje kvalitete E85, učinjene su sljedeće izmjene (između ostalog):
*uključivanje metode ispitivanja za gustoću, električnu provodljivost, veći sadržaj zasićenih jednohidroksilnih alkohola (C3-C5) i sumpora;
*uvrštavanje metode ispitivanja bakra;
*uvrštavanje metode ispitivanja za sadržaj vode i fosfora;
*uklanjanje metoda ispitivanja za istraživački oktanski broj (RON), motorni oktanski broj (MON), pojavu sobne temperature, pHe i temperature kraja destilacije.
*uklanjanje metode ispitivanja koja obuhvaća zamjenu kapilarnih stupaca za etere, metanol, etanol i više zasićene alkohole i više zasićene alkohole te više zasićene jednohidroksilne alkohole (C3-C5).


9. Brief Statement of Grounds
Nacrt je sastavljen zbog potrebe pravilnog ispunjavanja statutornog prijenosa koji proizlazi iz članka 26. stavka 2. Zakona od 25. kolovoza 2006. o sustavu praćenja i kontrole kvalitete goriva. U skladu s ovlastima, ministar gospodarstva definira, putem uredbe, metode ispitivanja kvalitete tekućih biogoriva, uzimajući u obzir metode definirane prema primjerenim normama.
U smislu prethodno spomenutog, metode ispitivanja kvalitete:
*B100 prilagođene su metodama definiranim prema normi PN-EN 14214 + A1:2014 Tekući naftni proizvodi – Metilni esteri masnih kiselina (FAME) za dizelske motore i grijanje – Zahtjevi i metode ispitivanja;
*E85 prilagođeni su metodi definiranoj prema normi PKN-CEN/TS 15293:2012 Goriva za motorna vozila – Etanolska goriva za motorna vozila (E85) – Zahtjevi i metode ispitivanja.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon od 25. kolovoza 2006. o sustavu praćenja i kontrole kvalitete goriva
Uredba ministra gospodarstva od 22. travnja 2010. o metodama ispitivanja kvalitete tekućih biogoriva
Temeljni su tekstovi podneseni u okviru prethodne notifikacije: 2006/0390/PL: 2009/0532/PL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification