Notification Detail

Regulation of the State Secretary for Infrastructure and the Environment of ......, No IENM/BSK-2015/...., amending the Regulation on the designation of consumer and theatrical pyrotechnic articles, in connection with the revocation of the designation of mini rockets and Roman candles as 'consumer fireworks', and on adjustments to the category designation.

Notification Number: 2015/525/NL (Netherlands)
Date received: 17/09/2015
End of Standstill: 18/12/2015

Issue of comments by: Austria
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 02868
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0525/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201502868.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0525 NL HR 17-09-2015 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Milieu


4. Notification Number
2015/0525/NL - X00M


5. Title
Uredba državnog tajnika za infrastrukturu i okoliš od ......, br. IENM/BSK-2015/...., o izmjeni Uredbe o označivanju pirotehničkih sredstava za vatromet namijenjenih zabavi i pirotehničkih sredstava za primjenu u kazalištu, u vezi s opozivom označivanja mini raketa i rimskih svjećica kao „pirotehničkih sredstava za vatromet namijenjenih zabavi” i o prilagodbama označivanja kategorija.


6. Products Concerned
Prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava (pirotehnička sredstva za vatromet) odnosno rimskih svjećica i mini raketa.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ovim se propisom ograničava prodaja i uporaba dviju vrsta pirotehničkih sredstava kategorije F2. Te su vrste rimske svjećice i mini rakete. Prema sadašnjem tekstu Uredbe o označivanju pirotehničkih sredstava za vatromet namijenjenih zabavi i pirotehničkih sredstava za primjenu u kazalištu (dalje u tekstu „RACT”), ove su vrste pirotehničkih sredstava klasificirane kao „pirotehnička sredstva namijenjena zabavi”. To znači da se navedene vrste pirotehničkih sredstava za vatromet mogu prodavati privatnim osobama koje ih mogu aktivirati (tj. osobe bez stručnog znanja).
U okviru ove izmjene, rimske svjećice i mini rakete izbrisat će se iz Priloga RACT-u. To znači da se u Nizozemskoj ove vrste pirotehničkih sredstava za vatromet smatraju „profesionalnim pirotehničkim sredstvima za vatromet”, a njih mogu koristiti isključivo osobe sa stručnim znanjem te se ona mogu prodavati isključivo takvim osobama.

Donesena je odredba za niz prijelaznih odredbi:
- tijekom prelaska iz 2015. u 2016. godinu, prodaja rimskih svjećica privatnim osobama u mješovitim paketima koji sadrže različite vrste pirotehničkih sredstava namijenjenih zabavi ili čiji je unutarnji promjer veći od 8 mm i dalje će biti dopuštena;
- tijekom prelaska iz 2015. u 2016. godinu, privatne osobe i dalje će smjeti aktivirati rimske svjećice;
- do 1. lipnja 2016., mini rakete i rimske svjećice moći će se skladištiti u objektima prikladnima za pirotehnička sredstva namijenjena zabavi. Ovime se namjerava omogućiti industriji dopuštanje aktiviranja rimskih svjećica i mini raketa koje su skladištene radi uništenja.

U tom slučaju, uzajamno priznavanje ne predstavlja problem budući da se propis odnosi na potpunu zabranu koja obuhvaća privatne osobe bez stručnog znanja o prethodno navedenim vrstama pirotehničkih sredstava za vatromet, bez obzira na državu proizvodnje.


9. Brief Statement of Grounds
U kontekstu provedbe Direktive o pirotehničkim sredstvima od 23. svibnja 2007., Europska je komisija navela da svi novi propisi kojima se provodi članak 6. stavak 2. Direktive (članak 4. stavak 2. preinačene Direktive 2013/29/EU od 12. lipnja 2013.) moraju biti notificirani u skladu s Direktivom 98/34/EZ. Ova izmjena RACT-a može sadržavati tehnički propis. Izmjena se odnosi na zabranu posjedovanja, uporabe i prodaje od strane opće javnosti ili općoj javnosti pirotehničkih sredstava za vatromet kategorije F2 (tj. mini rakete i rimske svjećice). Razlog tome je opasnost koju takve vrste pirotehničkih sredstava za vatromet predstavljaju za zdravlje i sigurnost korisnika i promatrača.
Studijom koju je naručilo Ministarstvo infrastrukture pokazalo se da je većina ozljeda koje se događaju svake godine kao posljedica uporabe pirotehničkih sredstava za vatromet na prijelazu godine uzrokovana rimskim svjećicama i mini raketama. Razlog tome je, posebice, rasprostranjena zlouporaba navedenih sredstava koja također uzrokuje ozljede promatrača. Zbog tog razloga, odlučili smo zabraniti prodaju rimskih svjećica i mini raketa nestručnim osobama i uporabu takvih sredstava od strane nestručnih osoba. Jasne sigurnosne upute pokazale su se nedovoljnima u pogledu smanjenja broja tjelesnih ozljeda. Stoga je potrebno i razmjerno poduzeti mjere koje sprječavaju potrošače da aktiviraju ta pirotehnička sredstva. Ovom se mjerom ne uzima u obzir podrijetlo pirotehničkih sredstava za vatromet.


10. Reference Documents - Basic Texts
Brojevi ili naslovi temeljnih tekstova: mjera se temelji na članku 9.2.2.1. stavcima 1. i 3. Zakona o upravljanju okolišem i članku 2.1.1. Uredbe o vatrometu.

Tekst relevantnih odredbi Zakona o upravljanju okolišem i Uredbe o vatrometu je priložen. Također je priložen RACT sa svojim sadašnjim tekstom.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification