Notification Detail

Ministry of Agriculture Decree No ……/2015 of (….) on the rules for keeping dangerous and unique animal species

Notification Number: 2015/502/HU (Hungary)
Date received: 27/08/2015
End of Standstill: 30/11/2015

Issue of comments by: Commission
de en fr hu
hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 02727
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0502/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201502727.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0502 HU HR 27-08-2015 HU NOTIF2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Földművelésügyi Minisztérium
Jogalkotási Főosztály

Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
H-1055
Tel: (361) 795-3846, Fax: (361) 795-0455
E-mail: notification@fm.gov.hu


4. Notification Number
2015/0502/HU - C90A


5. Title
Uredba Ministarstva poljoprivrede br. ……/2015 od (….) o pravilima držanja opasnih i jedinstvenih vrsta životinja


6. Products Concerned
Primjerci opasnih vrsta životinja


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Prema nacrtu, vrste navedene u prilozima od 1. do 3., kao i njihovi hibridi, mogu se držati isključivo u skladu sa sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu 4. Držanje vrsta iz priloga 1. i 2. podliježe dozvoli tijela za zaštitu prirode; samo se zoološkim vrtovima i cirkusima može dodijeliti dozvola za držanje vrsta iz Priloga 1. Držanje primjeraka vrsti iz Priloga 3. prijavljuje se tijelu za zaštitu prirode.


9. Brief Statement of Grounds
Cilj stvaranja ove nove uredbe realističnija je i transparentnija regulacija pravila za držanje i uzgajanje opasnih vrsta životinja radi ublažavanja rizika koji proizlaze iz držanja takvih životinja.

Zakon br. XXVIII iz 1998. o zaštiti i dobrobiti životinja (dalje u tekstu „Zakon”) izmijenjen je 1. srpnja 2014. Jedna od njegovih glavnih inovacija podjela je grupe opasnih životinja - kojom se prethodno upravljalo u okviru jednog propisa - u tri kategorije zbog različitih razina rizika povezanih s držanjem različitih vrsta. Stroži propisi utvrđeni su za držanje „posebno opasnih životinja”; ubuduće, navedene će se životinje moći držati isključivo u zoološkim vrtovima koji imaju dozvolu za to. Ti stroži propisi znače da pojedinci koji su nedovoljno kvalificirani za takvu aktivnost ne smiju držati vrste životinja koje predstavljaju najveći rizik za ljudski život; očekuje se da će ovo smanjiti rizike koji proizlaze iz držanja navedenih vrsta životinja. Držanje „životinja koje zahtijevaju oprez” podliježe manje strogim zahtjevima. U ovom slučaju, zakonom se zahtijeva da se one prijavljuju umjesto da se dozvoljava njihovo držanje; ovime se smanjuje administrativni teret za njihove vlasnike te se omogućuje praćenje i provjera držanja tih vrsta. Opća pravila koja se odnose na držanje „umjereno opasnih životinja” načelno ostaju ista kao trenutni propisi.

Druga je ključna inovacija ta da glavni i županijski uredi državne uprave djeluju u ulozi tijela za zaštitu prirode u pogledu svih predmetnih vrsta. Osim toga, Zakonom se predviđa stvaranje nacionalne baze podataka kako bi se pomoglo radu tijela i vodila evidencija opasnih životinja.

Usklađivanjem s ovim novim zakonskim propisima zahtijeva se stvaranje nove ministarske uredbe o pravilima držanja opasnih i jedinstvenih vrsta životinja. Cilj je stvaranje propisa koji je stroži, a istovremeno realističniji od prethodnog. Prema tome, opseg opasnih životinja značajno će se povećati kako bi uključio vrste koje trenutno nisu uvrštene kao opasne vrste, iako je to opravdano na temelju opasnosti koju predstavljaju. Tim stručnjaka u zoologiji odredio je opseg opasnih vrsta životinja. Također, sigurnosni propisi koji se odnose na držanje pojedinih vrsta životinja određeni su uzimanjem u obzir stručnih mišljenja. Cilj je ovog transparentnijeg propisa kojim se pojednostavljuje praktična primjena zakona odvraćanje od nezakonitog držanja životinja poticanjem vlasnika životinja da poštuju zakon.

Stupanjem na snagu nove uredbe ističe sljedeća uredba: Uredba br. 8/1999 od 13. kolovoza 1999. o opasnim životinjama i detaljnim pravilima za dozvolu njihovog držanja (zajednička uredba sljedećih ministarstava: Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo nacionalne kulturne baštine i Ministarstvo unutarnjih poslova).


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni tekstovi nisu dostupni


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta SPS-a

Ne – projekt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification