Notification Detail

Seed Potatoes (Wales) Regulations 2015

Notification Number: 2015/485/UK (United Kingdom)
Date received: 18/08/2015
End of Standstill: 19/11/2015

de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 02654
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201502654.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0485 UK HR 18-08-2015 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Welsh Government


4. Notification Number
2015/0485/UK - C00A


5. Title
Propisi o sjemenskom krumpiru iz 2015. (Wales)


6. Products Concerned
Sjemenski krumpir


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Propisima o sjemenskom krumpiru iz 2015. (Wales) opozivaju se i zamjenjuju Propisi o sjemenskom krumpiru iz 2006. (Wales) koji su izmijenjeni u nekoliko navrata. Njima se kontrolira proizvodnja, certifikacija i stavljanje na tržište sjemenskog krumpira u Walesu, osim onog koji je namijenjen izvozu izvan EU-a, te se provodi Direktiva Vijeća 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira, kako je izmijenjena.

Njima se također provode:

Odluka Komisije 2004/3/EZ o odobravanju mjera protiv određenih bolesti strožih od mjera predviđenih u prilozima I. i II. Direktivi Vijeća 2002/56/EZ u pogledu stavljanja na tržište sjemenskoga krumpira na cijelom državnom području određenih država članica ili njegovom dijelu, kako je izmijenjena;

Provedbena direktiva Komisije 2014/20/EU o utvrđivanju klasa Unije za osnovni i certificirani sjemenski krumpir te uvjeta i oznaka koji se na te klase primjenjuju i

Provedbena direktiva Komisije 2014/21/EU o utvrđivanju najmanjih uvjeta i klasa Unije za predosnovni sjemenski krumpir.


9. Brief Statement of Grounds
Potrebno je izmijeniti Propise o sjemenskom krumpiru iz 2006. (Wales) radi provedbe izmjena u zakonodavstvu EU-a koje se provodi Propisima. Budući da su propisi izmijenjeni u nekoliko prethodnih navrata, iskoristili smo priliku za objedinjavanje tih izmjena u Propisima o sjemenskom krumpiru iz 2015. (Wales).

Kako je predviđeno Odlukom Komisije 2004/3/EZ, Propisima se primjenjuju stroži unutarnji zahtjevi u odnosu na određene bolesti krumpira.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ne postoji temeljni tekst


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Sa stajališta SPS-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification