Notification Detail

Draft act on the protection of health against the harmful effects of addictive substances

Notification Number: 2015/331/CZ (Czech Republic)
Date received: 25/06/2015
End of Standstill: Closed

cs de en fr
cs de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01922
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0331/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501922.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0331 CZ HR 25-06-2015 CZ NOTIF2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 802 212
fax: +420 221 802 440
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo zdravotnictví České republiky


4. Notification Number
2015/0331/CZ - S00S


5. Title
Nacrt zakona o zaštiti zdravlja od štetnih učinaka tvari koje izazivaju ovisnost


6. Products Concerned
Duhanski proizvodi
- duhanski pribor
- biljni proizvodi za pušenje
- elektroničke cigarete
- alkoholna pića
- prehrambeni proizvodi i igračke koje oponašaju oblik i izgled duhanskih proizvoda ili duhanskog pribora
- igračke koje oponašaju izgled pakiranja alkoholnih pića
- nabava/prodaja robe
- tvari koje izazivaju ovisnost
- zdravstvene usluge
- socijalne usluge


7. Notification Under Another Act
- Nacrtom zakona prenosi se dio Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ koja se odnosi na prekograničnu prodaju na daljinu duhanskih proizvoda i elektroničkih cigareta putem komunikacijskog uređaja.


8. Main Content
Nacrt zakona sadržava:
• ograničenja u vezi s dostupnošću duhanskih proizvoda, duhanskog pribora, biljnih proizvoda za pušenje, elektroničkih cigareta (koje sadrže nikotin i koje ne sadrže nikotin) i alkoholnih pića; npr. uvodi se zabrana prodaje alkoholnih pića na prodajnim automatima, zajedno s ograničenjima u pogledu mjesta na kojima se duhanski proizvodi, elektroničke cigarete itd. mogu prodavati te strožim propisima za prodaju duhanskih i srodnih proizvoda te alkoholnih pića na daljinu putem komunikacijskog uređaja,
• proširenje niza mjesta na kojima će pušenje i korištenje elektroničkih cigareta (koje sadrže nikotin i koje ne sadrže nikotin) biti zabranjeno i ostale mjere za povećanje zaštite zdravlja od izlaganja duhanskom dimu, uključujući potpunu zabranu pušenja i korištenja elektroničkih cigareta u unutrašnjim prostorima ugostiteljskih objekata (restorani, kafići, barovi itd.),
• propise za ispitivanje alkohola ili drugih tvari koje izazivaju ovisnost (pozivi, ispitivanja, naknada troškova povezanih s ispitivanjem),
• propise o uslugama rehabilitacije od alkohola i droga kao uslugama zdravstvene skrbi te o pružanju specijalističke skrbi osobama s poremećajima ovisnosti u vezi sa Zakonom o zdravstvenim uslugama; nacrt zakona također uključuje i povezane izmjene Zakona o zdravstvenim uslugama i Zakona o posebnim zdravstvenim uslugama,
• zakonske propise iz područja organizacije i provedbe politike o drogama,
• proširenje djelokruga nadzornih tijela i detaljnije određivanje njihove sposobnosti u području zaštite zdravlja od tvari koje izazivaju ovisnost,
• proširenje djela koja predstavljaju upravni prekršaj i strože kazne za određene upravne prekršaje, npr. za osobe koje puše u prostorima gdje je pušenje zabranjeno zakonom te za djelatnike ugostiteljskih objekata koji ne osiguravaju poštivanje zabrane pušenja, ako utvrde takvo nepoštivanje.


Ključne riječi: zaštita zdravlja, duhanski proizvodi, duhanski pribor, biljni proizvodi za pušenje, elektroničke cigarete, alkoholna pića, tvari koje izazivaju ovisnost, zdravstvene usluge, socijalne usluge, kontrola, upravni prekršaji, zaštita potrošača, prodaja na daljinu, nabava/prodaja robe i usluga, politika o drogama.


9. Brief Statement of Grounds
Nacrtom zakona zamjenjuje se postojeći Zakon br. 379/2005 o mjerama zaštite od štete uzrokovane duhanskim proizvodima, alkoholom i ostalim tvarima koje izazivaju ovisnost i o izmjenama povezanih zakona, kako su izmijenjeni, što se može smatrati krovnim zakonskim propisom u području droga.
Ključni je opći cilj predloženog zakona povećanje zaštite od štetnih učinaka tvari koje izazivaju ovisnost. U tom pogledu, prioriteti su povećanje zaštite javnog zdravlja, osobito zdravlja djece i mladih osoba, te usredotočenje na smanjenje utjecaja štete uzrokovane tvarima koja izazivaju ovisnost na društvenoj, sigurnosnoj i gospodarskoj razini.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): predmetni zakoni koji će biti izmijenjeni donošenjem novog zakona o zaštiti zdravlja od tvari koje izazivaju ovisnost:
– Zakon br. 353/2003 o trošarinama, kako je izmijenjen,
– Zakon br. 64/1986 o trgovinskoj inspekciji u Češkoj, kako je izmijenjen,
– Zakon br. 200/1990 o prekršajima, kako je izmijenjen,
– Zakon br. 455/1991 o trgovini (Zakon o dozvoli trgovine), kako je izmijenjen,
– Zakon br. 553/1991 o općinskoj policiji, kako je izmijenjen,
- Zakon br. 555/1992 o zatvorskoj službi i pravosudnim nadzornicima Češke Republike, kako je izmijenjen,
- Zakon br. 146/2002 o češkom Nadzornom tijelu za poljoprivredu i prehrambene proizvode i o izmjenama određenih povezanih zakona, kako je izmijenjen,
- Zakon br. 273/2008 o policiji Češke Republike, kako je izmijenjen,
- Zakon br. 372/2011 o zdravstvenim uslugama i uvjetima za njihovo pružanje (Zakon o zdravstvenim uslugama), kako je izmijenjen,
– Zakon br. 373/2011 o posebnim zdravstvenim uslugama, kako je izmijenjen.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.


No contributions were found for this notification