Notification Detail

Draft Wireless Telegraphy (White Space Devices) (Exemption) Regulations (the "draft regulations").

Notification Number: 2015/330/UK (United Kingdom)
Date received: 25/06/2015
End of Standstill: 28/09/2015

Issue of comments by: Germany
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01918
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0330/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501918.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0330 UK HR 25-06-2015 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
Innovation & Enterprise Group
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Office of Communications (Ofcom),
Riverside House,
2a Southwark Bridge Road,
London,
SE1 9HA


4. Notification Number
2015/0330/UK - V10T


5. Title
Nacrt propisa o bežičnoj telegrafiji (uređaji bijelog prostora) (izuzeće) („nacrt propisa”).


6. Products Concerned
Nacrt propisa primjenjivat će se na uređaje bijelog prostora koji rade na pojasu od 470 MHz do 790 MHz kojim upravlja Ofcom koji će biti ovlašteni za rad na temelju izuzeća od dobivanja dozvole.

Uređaji bijelog prostora definiraju se kao bežične telegrafijske postaje ili bežični telegrafijski uređaji koji mogu raditi na frekvencijama unutar pojasa od 470 MHz do 790 MHz koji je određenom bazom podataka bijelog prostora utvrđen kao dostupan za uporabu.

Ti će uređaji raditi u okviru koji se provodi u Ujedinjenoj Kraljevini, koji će omogućiti dinamičan pristup spektru za spektar u frekvencijskom pojasu od 470 MHz do 790 MHz koji se inače ne koristi, pod uvjetom da takva uporaba vjerojatno neće uzrokovati štetne smetnje postojećim korisnicima spektra u tom pojasu ili u susjednim pojasevima.

Uređaji bijelog prostora bit će „glavni uređaji” - uređaji koji mogu komunicirati s i primiti operativne parametre iz baze podataka određenog bijelog prostora, ili „podređeni uređaji” - uređaji koji mogu odašiljati samo kada se njima upravlja putem glavnog uređaja.


7. Notification Under Another Act
- Predložene propise treba izraditi Ofcom (regulatorno tijelo za komunikacije u Ujedinjenoj Kraljevini) temeljem ovlasti utvrđenih člankom 8. stavkom 3. Zakona o bežičnoj telegrafiji u Ujedinjenoj Kraljevini iz 2006. godine kako bi se uporaba bežičnih telegrafijskih postaja ili uređaja (tj. radijske opreme) izuzela od potrebe posjedovanja dozvole, sukladno Zakonu o bežičnoj telegrafiji iz 2006. godine, pod uvjetom da se poštuju određena pravila, ograničenja i uvjeti uporabe, kako je utvrđeno nacrtom propisa.

Kao i nacrt propisa, nacrt dokumenta o sučeljima koji se odnosi na isti režim - Zahtjev za sučelje 2096 Ujedinjene Kraljevine u pogledu uređaja bijelog prostora izuzetog od dozvole koji radi u pojasu od 470 MHz do 790 MHz - bio je priopćen u zasebnoj notifikaciji, kojom se postavljaju zahtjevi za uporabu odašiljača uređaja bijelog prostora, u skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive 1999/5/EZ.


8. Main Content
Nacrtom propisa će se izuzeti uređaji bijelog prostora u frekvencijskom pojasu od 470 do 790 MHz u Ujedinjenoj Kraljevini od potrebe posjedovanja dozvole prema Zakonu o bežičnoj telegrafiji iz 2006. godine, pod uvjetom da se poštuju određena pravila, ograničenja i uvjeti uporabe, kako je utvrđeno nacrtom propisa. Ta pravila, ograničenja i uvjeti opisuju određene tehničke i operativne uvjete koje uređaji bijelog prostora moraju ispunjavati kako bi bili izuzeti od posjedovanja dozvole. To uključuje:
- zahtjeve da uređaj ne dozvoljava korisniku uređaja da unosi, oblikuje, preoblikuje ili mijenja bilo kakve tehničke ili radne postavke ili značajke uređaja ako to utječe na parametre uređaja ili njegov rad u skladu s parametrima rada koje pruža određena baza podataka bijelog prostora;
- zahtjeve za rad samo na frekvencijama i na razinama snage predviđenima za uređaje bijelog prostora sukladno određenoj bazi podataka bijelog prostora (koji će izračunavati dostupne frekvencije i maksimalne razine snage, u skladu s izračunima koje utvrdi Ofcom, kako bi se smanjio rizik od uzrokovanja štetnih smetnji drugoj radijskoj opremi);
- zahtjeve za razmjenu određenih informacija s određenom bazom podataka bijelog prostora (u slučaju glavnog uređaja) ili s glavnim uređajem (u slučaju podređenog uređaja); i
- zahtjeve prestanka odašiljanja u određenim okolnostima.

Zahtjevi utvrđeni nacrtima propisa su u skladu s usklađenim standardima ETSI EN 301 598, ali ne zahtijevaju usklađenost s tim standardom.


9. Brief Statement of Grounds
Ofcom je regulatorno tijelo Ujedinjene Kraljevine za elektroničke komunikacijske mreže i usluge te je odgovorno za osiguravanje optimalne uporabe elektromagnetskog spektra u Ujedinjenoj Kraljevini.

Nacrtom propisa izuzet će se uređaji bijelog prostora u frekvencijskom pojasu od 470 do 790 MHz u Ujedinjenoj Kraljevini od potrebe posjedovanja dozvole prema Zakonu o bežičnoj telegrafiji iz 2006. godine, pod uvjetom da se poštuju određena pravila, ograničenja i uvjeti uporabe, kako je utvrđeno nacrtom propisa. Ta pravila, uvjeti i ograničenja namijenjeni su osiguranju djelotvorne i učinkovite uporabe radijskog spektra, a posebno kako bi se izbjeglo uzrokovanje štetnih smetnji postojećim korisnicima frekvencijskog pojasa od 470 do 790 MHz te u susjednim frekvencijama.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Dokument pojašnjenja nacrta propisa o bežičnoj telegrafiji (uređaji bijelog prostora) (izuzeće) 2015.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt je sukladan s međunarodnom normom

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Sa stajališta SPS-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification