Notification Detail

Technical standard for independent LPG filling stations equipped with monoblock above-ground installations for filling domestic gas cylinders, code NTGPL 2

Notification Number: 2015/324/RO (Romania)
Date received: 24/06/2015
End of Standstill: Closed

de en fr ro
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01893
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0324/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501893.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0324 RO HR 24-06-2015 RO NOTIF2. Member State
RO


3. Department Responsible
Direcția Ajutor de Stat pentru Industrie și Transport al Energiei Electrice și Gazelor Naturale – Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului
Calea Victoriei, nr.152, Sector 1, Bucureşti, cod 010096;
Telefon 004 0212025240, 004 0212025241, 004 0212025244 Fax 004 0212025245
E-mail:cgroza@minind.ro; razvan_cuc@minind.ro


3. Originating Department
Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei - Direcţia Generală Reglementări Tehnice Autorizare în domeniul gazelor naturale, str. Constantin Nacu, nr.3, sector 2, Bucureşti, cod 020995;
Telefon 004 0213112244 Fax 004 0213124365
E-mail:anre@anre.ro; darag@anre.ro


4. Notification Number
2015/0324/RO - N30E


5. Title
Tehnička norma za nezavisne punionice ukapljenog naftnog plina (UNP) opremljene monoblok nadzemnim instalacijama za punjenje plinskih boca za kućanstvo, šifra NTGPL 2


6. Products Concerned
Najmanji tehnički uvjeti za sigurno projektiranje, izgradnju i rad nezavisnih punionica ukapljenog naftnog plina opremljenih monoblok nadzemnim instalacijama za punjenje plinskih boca za kućanstvo.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ovom se tehničkom normom utvrđuju najmanji tehnički uvjeti za sigurno projektiranje, izgradnju i rad nezavisnih punionica ukapljenog naftnog plina opremljenih monoblok nadzemnim instalacijama za punjenje plinskih boca za kućanstvo.

Ključne riječi: projektiranje, izgradnja, rad, izmjena, nezavisne punionice, distribucija ukapljenog naftnog plina, instalacije za ukapljeni naftni plin, plinske boce za kućanstvo, monoblok nadzemne instalacije.


9. Brief Statement of Grounds
Područjem primjene ove tehničke norme obuhvaćeno je projektiranje, izgradnja i rad nezavisnih punionica ukapljenog naftnog plina (UNP), dalje u tekstu: „instalacije za UNP”.
Instalacija za UNP treba biti projektirana i izgrađena u skladu s temeljnim zahtjevima za kvalitetu koji su propisani zakonom:
a) mehanička otpornost i stabilnost;
b) sigurnost u slučaju požara;
c) higijena, zdravlje i okoliš;
d) sigurnost i dostupnost tijekom rada;
e) zaštita od buke;
f) ušteda energije i toplinska izolacija;
g) održiva uporaba prirodnih resursa.
Instalacija za UNP, zajedno sa sigurnosnim dodacima, treba ispunjavati zahtjeve za projektiranje, proizvodnju, ispitivanje, označivanje i etiketiranje, koji su propisani usklađenim nacionalnim zakonodavstvom kojim se uređuje sektor tlačne opreme. Instalaciju za UNP dostavlja njezin proizvođač koji za nju jamči.
Potreba sastavljanja ove tehničke norme pojavila se zbog sve većeg broja zahtjeva za ugradnju opreme za distribuciju UNP-a putem monoblok nadzemnih instalacija za punjenje plinskih boca za kućanstvo.
Ova se tehnička norma promiče u svrhu jasnog određivanja tehničkih zahtjeva za projektiranje, izgradnju i rad nezavisnih punionica ukapljenog naftnog plina koje koriste nove tehnologije koje pružaju monoblok nadzemne instalacije za punjenje plinskih boca za kućanstvo.


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Nije primjenjivo


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.


No contributions were found for this notification