Notification Detail

Draft implementing decree on the performance of fireworks operations and on the amendment to Decree No 72/1988 on the use of explosives, as amended

Notification Number: 2015/321/CZ (Czech Republic)
Date received: 23/06/2015
End of Standstill: 24/09/2015

Issue of comments by: Romania
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
cs de en fr
cs cs
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01879
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0321/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501879.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0321 CZ HR 23-06-2015 CZ NOTIF2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
tel: +420,221,802,212
fax: +420,221,802,440
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Český báňský úřad


4. Notification Number
2015/0321/CZ - B20


5. Title
Nacrt Provedbene uredbe o izvođenju vatrometa i o izmjeni Uredbe br. 72/1988 o uporabi eksplozivnih tvari, kako je izmijenjena


6. Products Concerned
Sigurnost na radu, pirotehnička sredstva.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Svrha je predloženog propisa utvrđivanje metode izvođenja vatrometa u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu te zaštite života, zdravlja i imovine, određivanje detalja povezane dokumentacije - zasebnog ili općeg tehničkog postupka izvođenja vatrometa, kao i utvrđivanje obrasca potvrda stručne osposobljenosti za rukovanje pirotehničkim sredstvima. Ova se Provedbena uredba donosi u vezi s opsežnim i sveobuhvatnim regulatornim okvirom za područje pirotehničkih sredstava utvrđenim u novom Zakonu o pirotehničkim sredstvima. Na temelju Zakona o pirotehničkim sredstvima, prethodno navedena područja regulirat će se posebnom provedbenom uredom i ta će se područja ukloniti iz Uredbe br. 72/1988 koja se, prije svega, odnosi na uporabu eksplozivnih tvari.


Ključne riječi:
sigurnost na radu, izvođenje vatrometa, pirotehnička sredstva


9. Brief Statement of Grounds
Razlog je sastavljanja ove Uredbe provedba zakonskih ovlasti sadržanih u članku 33. stavku 6. i članku 36. stavku 3. Zakona o pirotehničkim sredstvima te u članku 27. stavku 6. Zakona br. 61/1988 o rudarskim aktivnostima, eksplozivima i državnoj upravi za rudarstvo, kako je izmijenjen, te objedinjenje zakonodavstva o sigurnom izvođenju vatrometa u zasebnoj provedbenoj uredbi umjesto Uredbe br. 72/1988 koja se, prije svega, odnosi na uporabu eksplozivnih tvari.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): - članak 33. stavak 6. i članak 36. stavak 3. Zakona br. …/2015. o pirotehničkim sredstvima i njihovom rukovanju te o izmjenama određenih zakona (Zakon o pirotehničkim sredstvima)
- članak 27. stavak 6. Zakona br. 61/1988 o rudarskim aktivnostima, eksplozivima i državnoj upravi za rudarstvo, kako je izmijenjen
- Uredba br. 72/1988 o uporabi eksploziva, kako je izmijenjena
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodnih notifikacija: 2015/0117/CZ: 2014/0473/CZ


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification