Notification Detail

Draft Second Act amending the Telemedia Act

Notification Number: 2015/305/D (Germany)
Date received: 15/06/2015
End of Standstill: 16/09/2015

Issue of comments by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01779
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0305/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501779.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0305 D HR 15-06-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat VI B 5, Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18-615-6165, Fax: 0049-30-18-615-7071, E-Mail: buero-vib5@bmwi.bund.de


4. Notification Number
2015/0305/D - SERV60


5. Title
Nacrt drugog Zakona o izmjeni Zakona o telemedijima


6. Products Concerned
Telemedijske usluge


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nacrtom se zakona o izmjeni Zakona o telemedijima (TMG) određuju sljedeće točke u TMG-u:

1. U članku 2. stavku 1. točki 2.a TMG-a određuje se što je bežična lokalna mreža (WLAN).
2. U članku 2.a (novom) TMG-a razjašnjava se europsko sjedište audiovizualnih medijskih usluga na poziv.
3. U članku 8. stavku 3. (novom) TMG-a razjašnjava se da se operateri WLAN-a trebaju smatrati pružateljima pristupa te time pripadaju pod privilegiju odgovornosti Zakona o telemedijima. Time u pravilu ne odgovaraju za kršenja prava koja korisnici njihovog WLAN-a počine, niti za naknadu štete i nisu kažnjivi.
4. U članku 8. stavku 4. (novom) TMG-a uređuje se da operateri WLAN-a osim toga ne odgovaraju za eliminiranje ili zanemarivanje ako su poduzeli određene prihvatljive mjere kako bi spriječili kršenje prava od strane korisnika.
5. U članku 10. TMG-a treba se razjasniti domet privilegija odgovornosti za pružatelja usluga privremenog smještaja informacija koje podliježu navedenim opasnostima.


9. Brief Statement of Grounds
Strogo korištenje od strane pružatelja pristupa u pogledu eliminiranja i zanemarivanja kršenja prava u DEU-u zasniva se na temeljnim načelima koja je razvila jurisdikcija tzv. povreda dužnosti skrbi. Budući da je Vrhovni sud do sada odlučivao samo o pojedinačnim slučajevima prepuštanja WLAN-a trećim stranama te se navedena jurisdikcija odnosi na slučajeve u kojima je uslijedio prijenos putem privatnih osoba, općenito kod mogućih operatera WLAN-a (posebice vlasnika kafića, hotela, čekaonica) postoji velika pravna nesigurnost, moraju li i u danom slučaju u kojoj mjeri moraju odgovarati za kršenja prava koja počine treće strane putem njihovog WLAN-a. Navedeno sprječava veće širenje javnog WLAN-a koje zahtjeva njemačko stanovništvo, a koje već postoji u brojnim državama članicama. Točkama 1. do 3. navedene se pravne nesigurnosti trebaju ukloniti te dovesti do toga da se na javnim prostorima nudi više WLAN-a.
Razjašnjenje o odgovornosti pružatelja privremenog smještaja informacija (točka 4.) odnosi se na okolnost da se na internetu sve jednostavnije i u sve većoj mjeri mogu povrijediti prava intelektualnog vlasništva. Članak 10. st. 2. t. 2. TMGÄndG-E-om se stoga razjašnjava, kada se treba pretpostaviti o znanju pružatelja usluga o protuzakonitoj djelatnosti ili informaciji.
Razjašnjenjem (točka 2.) o europskom sjedištu audiovizualnih medijskih usluga na poziv provodi se Direktiva 89/552/EEZ u izdanju Direktive 2010/13/EU.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Na sljedećoj je mrežnoj stranici objavljen Zakon o telemedijima:
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/BJNR017910007.html


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Zbog postignute pravne sigurnosti češće se nudi WLAN. Istovremeno se za korisnike interneta prilično smanjuju troškovi korištenja mobilnog interneta putem dodatne ponude, a za operatere WLAN-a troškovi smanjene potrebe za savjetovanjem u slučaju opomena. Ne očekuju se dodatni troškovi za gospodarstvo ili socijalne sustave osiguranja, posljedice za pojedinačna poduzeća i razinu cijena, posebice za razinu potrošačkih cijena.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification