Notification Detail

STS-P 73-1 "Systems for basic ventilation in residential applications"

Notification Number: 2015/283/B (Belgium)
Date received: 01/06/2015
End of Standstill: 02/09/2015

de en fr nl
fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01614
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0283/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501614.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0283 B HR 01-06-2015 B NOTIF2. Member State
B


3. Department Responsible
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.66.63
belnotif@economie.fgov.be


3. Originating Department
Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II-laan, 20 bus 17
B - 1000 Brussel
Tel: 02 553 46 00
michael.mestrom@vea.be


4. Notification Number
2015/0283/B - B10


5. Title
STS-P 73-1
„Osnovni ventilacijski sustavi za stambene primjene”


6. Products Concerned
STS-P 73-1 odnose se na kriterije učinkovitosti za izvedbu ventilacijskih sustava u kućanstvima i stambenim zgradama te za izvješćivanje o značajkama i učinkovitosti tih ventilacijskih sustava. Kriteriji učinkovitosti pretpostavljaju uporabu metoda čiju je ispravnost moguće dokazati.

STS-P opisuju kriterije učinkovitosti za koje se mogu utvrditi zahtjevi u pogledu projektiranja, dijelova, izvedbe, održavanja, dokumentacije, mjernih instrumenata i izvješćivanja o učinkovitosti. Kriteriji učinkovitosti određeni ovim STS-P-om sastavljeni su nakon provedenih studija i konsenzusnog dijaloga između glavnih zainteresiranih strana.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
STS su normativni dokumenti, međutim, od uobičajenih normi razlikuju se po tome što se sastavljaju na temelju inicijativa stranaka iz građevinskog sektora te po tome što ih nadzire Tehnički odbor za graditeljstvo. STS imaju za cilj optimiziranje i/ili normalizaciju kvalitete konstrukcija. Odredbe koje su u njima sadržane uzimaju u obzir relevantna ekonomska ograničenja i motivirane su javnim interesom. Ovi zahtjevi opravdani su i razmjerni rizicima koji se njima namjeravaju ublažiti te su sastavljeni na način da je omogućeno učinkovito postizanje sukladnosti.

STS-P 73-1 osobito sadržavaju kriterije učinkovitosti za izvedbu ventilacijskih sustava u kućanstvima i stambenim zgradama te izvješćivanje o značajkama i učinkovitosti tih ventilacijskih sustava. Zahtjevi pretpostavljaju uporabu metoda čiju je ispravnost moguće dokazati.

STS-P opisuju zahtjeve koji se mogu utvrditi u pogledu projektiranja, dijelova, izvedbe, održavanja, dokumentacije, mjernih instrumenata i izvješćivanja o učinkovitosti.

Te vrste zahtjeva projektante, kupce ili prodavatelje ne oslobađaju odgovornosti koje ima svaki od njih. Oni ne čine bilo kakvo jamstvo vlade ili autora STS-a, niti stjecatelju pružaju bilo kakva isključiva prava proizvodnje ili prodaje.

Ovi potvrđeni STS-ovi objavljeni su na internetskim stranicama Javne federativne službe za gospodarstvo (http://economie.fgov.be/en/).


9. Brief Statement of Grounds
Loše projektiranje ventilacije može predstavljati čimbenik za nastanak zdravstvenih problema, kao i neispravno postavljanje ili održavanje ventilacijskih sustava. Zbog tog je razloga potrebno poboljšati kakvoću ventilacijskih sustava. Ventilacija sukladna sa STS-ovima bit će povezana sa zakonodavstvom o EPIC-ima (javnim ustanovama koje obavljaju industrijsku i komercijalnu djelatnost) kako bi se ministarskom uredbom u sklopu flamanskog zakonodavstva o EPIC-ima uspostavio okvir za kontrolu kvalitete stambenih ventilacijskih sustava.

Ta će se poveznica uspostaviti za sve ventilacijske sustave u novim stambenim objektima, kao i za važne obnove radi povećanja energetske učinkovitosti (stambene jedinice). Za zahtjeve za izdavanje dozvola podnesene od 1. siječnja 2016., u izjavi o pokretanju bit će potrebno navesti je li provedeno prethodno projektiranje ventilacije. Izostanak prethodnog projektiranja ventilacije neće dovesti do zaustavljanja postupka, stoga izjava o pokretanju može biti podnesena. Međutim, ako prethodno projektiranje ventilacije nije provedeno, to je potrebno navesti na obrascu izjave o pokretanju. Za prijave EPIC-a podnesene od 1.1.2017. potrebno je prijaviti izmjereni mehanički protok (izmjeren u skladu s odgovarajućim odredbama STS-ova i izvješćem o učinkovitosti). Ako izvješće o učinkovitosti nije pripremljeno, a mehanički protok nije izmjeren, vrijednost svih protoka treba se prijaviti kao 0 m³/h.

Za zahtjeve za izdavanje dozvola podnesene od 1. siječnja 2017., u izjavi o pokretanju bit će potrebno navesti je li provedeno prethodno projektiranje ventilacije. Ako je to slučaj, prethodno projektiranje ventilacije prilaže se izjavi o pokretanju. Međutim, ako prethodno projektiranje ventilacije nije provedeno, to je potrebno navesti na obrascu izjave o pokretanju te će također biti određena sankcija.

U svrhu povezivanja ventilacije STS sa zakonodavstvom o EPIC-ima ključna je dostupnost prethodnog projektiranja ventilacije. Cilj je prethodnog projektiranja pružiti naručiteljima bolje (odnosno vidljivije) podatke o njihovim budućim ventilacijskim sustavima te ih ujedno u ranoj fazi upozoriti o učincima postavljanja na različitim mjestima i uporabe takvih sustava. Prethodno projektiranje dopunjuje ranije dobivene (brojčane) podatke o ventilaciji koji su trenutačno već sadržani u prethodnom izračunu u izjavi o pokretanju. Na taj način Flamanska agencija za energiju (VEA) namjerava smanjiti broj sankcija koje se odnose na ventilaciju i poboljšati znanje među naručiteljima.


10. Reference Documents - Basic Texts
Brojevi ili nazivi temeljnih tekstova: Odjeljak 5. Priloga IX. Uredbi flamanske vlade od 19. studenog 2010. kojom se utvrđuju opće odredbe o energetskoj politici (Uredba o energiji) sa sljedećim tekstom: „Ministar može odrediti dodatne specifikacije za kvalitetu ventilacijskog sustava i mjerenja koja treba provesti kako bi se dokazala usklađenost između ostvarenih i zahtijevanih protoka.”

Članak 9.1.31. Uredbe flamanske vlade od 19. studenog 2010. kojom se utvrđuju opće odredbe o energetskoj politici (Uredba o energiji) sa sljedećim tekstom: „Ministar određuje detaljna pravila u pogledu oblika, sadržaja i načina podnošenja prijava EPIC-a, studija izvodljivosti i izjava o pokretanju.”


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification